Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 791/23
791/23
0,00 € Jozef Socha Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 992/24
992/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042BB510062
042BB510062
1 000 000,00 € Georgica, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DNB2
309060DNB2
50 000,00 € Ing. Soňa Jurašeková Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMC8
309070DMC8
33 295,94 € Obec Osrblie Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPJ1
309070DPJ1
17 766,00 € Obec Križovany nad Dudváhom Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPD9
309070DPD9
22 132,91 € Obec Bátorová Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQU3
309070DQU3
26 224,68 € Obec Ostratice Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQF3
309070DQF3
12 246,62 € Obec Ješkova Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMY3
309070DMY3
23 265,38 € Obec Muránska Lehota Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DLL5
309040DLL5
31 713,00 € Kuruc Štefan Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085BB590006
085BB590006
350 000,00 € Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a Urbariátu Šalková Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DJQ1
309060DJQ1
95 166,08 € KJOR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKL3
309070DKL3
100 000,00 € Obec Čierny Balog Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DKK9
309040DKK9
100 000,00 € Rastislav Roško Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DHU2
309070DHU2
16 967,18 € Obec Kunerad Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DLJ1
309040DLJ1
44 581,18 € Agrofarma Dianiška s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNT6
309070DNT6
43 119,00 € Obec Jakubov Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMY5
309070DMY5
32 222,95 € Obec Moštenica Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 772/23
772/23
0,00 € Jozef Zadžora Pôdohospodárska platobná agentúra