Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/6/2023/S
621/6/2023/S
0,00 € F.K farma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí prístupu k informačných technológiám
9/2023/161
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z259
309070Z259
12 167,64 € Obec Báb Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Máj 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/13/2023/Z
621/13/2023/Z
0,00 € Róbert Straka Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/12/2023/Z
621/12/2023/Z
0,00 € Ján Macháček Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/8/2023/S
621/8/2023/S
0,00 € Štefan Valachovič Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/14/2023/Z
621/14/2023/Z
0,00 € ISOKMAN - trading s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Máj 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/9/2023/S
621/9/2023/S
0,00 € SLOVSEED, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
10/2023/161
54 720,00 € GFservices, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 304/23
304/23
0,00 € Roman Mojžiš Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 335/23
335/23
0,00 € Andrej Šebeň Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 303/23
303/23
0,00 € Roman Mojžiš Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Apríl 2023
Zmluva na dodanie tovaru
12/2023/161
400 000,00 € Slovnaft, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AJK6
309070AJK6
17 222,50 € Obec Brestovec Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CDM5
309070CDM5
35 461,37 € Obec Ražňany Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHF2
309070AHF2
16 759,86 € Obec Malé Lednice Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHG2
309070AHG2
18 014,30 € Obec Zubák Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHF8
309070AHF8
18 099,44 € Obec Visolaje Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z045
309070Z045
14 692,33 € Spoločne za Diakovce - Együtt Deákiért Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHC7
309070AHC7
16 282,71 € Obec Klieština Pôdohospodárska platobná agentúra