Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085PO590006
085PO590006
80 635,45 € Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085PO590005
085PO590005
99 290,61 € Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 640/11/2024/Z
640/11/2024/Z
0,00 € Ó-Bodrog, pozemkové spoločenstvo Zemplín Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083PO620001
083PO620001
74 217,84 € Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085ZA590007
085ZA590007
251 594,07 € Štefan Grenčík Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085ZA590008
085ZA590008
34 918,01 € Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 821/24
821/24
0,00 € Slavomír Ondočík - Vodomont Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 633/23
633/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 864/24
864/24
0,00 € Ing. Milan Horný Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 844/24
844/24
0,00 € Imrich Csápai Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 852/24
852/24
0,00 € J.V.&T., s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 786/23
786/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 782/23
782/23
0,00 € Ing. Roman Lőrinčík Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 856/24
856/24
0,00 € AGRO - MOLD akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 847/24
847/24
0,00 € Róbert Gazdag Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083PO620003
083PO620003
203 939,48 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083PO620004
083PO620004
497 012,48 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083KE620003
083KE620003
68 215,16 € Mestské lesy Košice a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok
621/10/2024/Z
0,00 € Agrofarma Vadičov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083KE620004
083KE620004
131 668,49 € Mestské lesy Košice a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra