Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DSG2
309070DSG2
98 507,17 € Obec Hrachovo Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQU7
309070DQU7
32 662,06 € Obec Klátova Nová Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQA8
309070DQA8
23 779,50 € Obec Veľký Klíž Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPD4
309070DPD4
23 168,47 € Obec Želovce Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKV5
309070DKV5
75 000,00 € Obec Toporec Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DID4
309070DID4
82 133,78 € Obec Konská Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 677/2023
677/2023
0,00 € Peter Schavel Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 720/2023
720/2023
0,00 € Lenka Tomašovičová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 936/24
936/24
0,00 € Milan Brezňan Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 959/24
959/24
0,00 € PALAGRO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 753/23
753/23
0,00 € ANTAL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 752/23
752/23
0,00 € ANTAL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 661/23
661/23
0,00 € Ján Nechtila Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 660/23
660/23
0,00 € Ján Nechtila Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 600/23
600/23
0,00 € Roľnícke družstvo podielnikov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 942/24
942/24
0,00 € Jastrabá agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1021/24
1021/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Dravciach Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 941/24
941/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Važec Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 735/23
735/23
0,00 € Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 719/2023
719/2023
0,00 € Lenka Tomašovičová Pôdohospodárska platobná agentúra