Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANL7
309070ANL7
23 550,34 € Obec Sľažany Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č.621/5/2023/Z
621/5/2023/Z
0,00 € Juraj Zúbek Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 290/23
290/23
0,00 € Hospodár, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 296/23
296/23
0,00 € ZEMEDAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 294/23
294/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 284/23
284/23
0,00 € AGROTOM farma Lehôtka, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/3/2023/Z
621/3/2023/Z
0,00 € SANPO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA500064
041ZA500064
30 000,00 € Anton Polák Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 283/23
283/23
0,00 € AGROTOM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 309/23
309/23
0,00 € Biofarma Turie a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 278/23
278/23
0,00 € SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 301/23
301/23
0,00 € VIŇA VINICOLA SK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 295/23
295/23
0,00 € Jozef Zvara Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 277/23
277/23
0,00 € Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 275/23
275/23
0,00 € Ing. Jozef Osvald Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 04/2023/161
04/2023/161
71 820,00 € MALICH advokátska kancelária, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dielo č. 2/2023/161
2/2023/161
Doplnená
83 160,00 € UAVONIC s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE500056
041KE500056
42 000,00 € Farma Plešivec s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309060BZM3
309060BZM3
50 000,00 € Bálint Csaba - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040BUP8
309040BUP8
55 423,20 € Slavomír Rohaľ Pôdohospodárska platobná agentúra