Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva č. 95272-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95272-2023/710
10 594,34 € Pozemkové spoločenstvo Ivachnová Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95402-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95402-2023/710
11 157,76 € Obec Klenovec Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95279-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95279-2023/710
5 870,51 € Urbár pozemkové spoločenstvo OSTRANY Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95340-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95340-2023/710
9 665,29 € "Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky - Bykovo, pozemkové spoločenstvo" Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CJG8
NFP309190CJG8
43 771,29 € NAŠA LIESKA o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95253-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95253-2023/710
664,39 € BASTAV, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95276-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95276-2023/710
943,96 € Ing. Ivan Kriška Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva č. 95344-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95344-2023/710
9 461,47 € DALNÍK, pozemkové spoločenstvo Spoločenstvo urbárnikov a lesomajiteľov 09001 Vyšná Pisaná Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Z m l u v a č. 94025-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94025-2023/710
12 609,60 € Združenie súkromných vlastníkov lesa a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Medvedie Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Z m l u v a č. 82550-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
82550-2023/710
17 159,84 € Spolok OBNOVA - urbár a súkromné lesné pozemky pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 011TN360001
011TN360001
33 790,20 € CeMS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DGC7
NFP309190DGC7
156 127,43 € Miestna akčná skupina Horný Liptov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/23/2023/S
621/23/2023/S
0,00 € Ján Grochal Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TN510077
042TN510077
175 413,58 € Lacnea Slovakia, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520286
041PO520286
40 000,00 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042PO510084
042PO510084
29 555,42 € AGROZAMI, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520309
041PO520309
810 678,79 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520433
041BB520433
56 000,00 € Peter Dianiška Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510009
042NR510009
25 878,66 € ESPRESSOSERVIS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520455
041PO520455
56 000,00 € EMFARM s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra