Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 942/24
942/24
0,00 € Jastrabá agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1021/24
1021/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Dravciach Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 941/24
941/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Važec Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 735/23
735/23
0,00 € Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 719/2023
719/2023
0,00 € Lenka Tomašovičová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 659/2023
659/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 779/23
779/23
0,00 € VÍNO NICHTA s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 778/23
778/23
0,00 € MPconnect s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 715/2023
715/2023
0,00 € Ľuboš Kráľ Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 691/2023
691/2023
0,00 € AGROVINOL, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 721/2023
721/2023
Doplnená
0,00 € NM@AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 724/2023
724/2023
0,00 € EuroGen, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA550001
085ZA550001
133 912,40 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 437/23
437/23
0,00 € Hontianske výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1011/24
1011/24
0,00 € Bázsánpuzsta s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 859/24
859/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kosihovce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 919/24
919/24
0,00 € Peter Vaverčák Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 546/23
546/23
0,00 € SDP "Kremeň" s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 559/23
559/23
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580003
085BB580003
69 093,71 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra