Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540024
061KE540024
50 000,00 € Bc. Jakub Turčan Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540054
061PO540054
50 000,00 € Farma u Baranovcov Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540026
061PO540026
50 000,00 € Adam Krempaský Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061ZA540021
061ZA540021
50 000,00 € Michal Mačuha Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540047
061PO540047
50 000,00 € Ing. Eva Kapráľová, PhD. SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061BB540020
061BB540020
50 000,00 € BCS Agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.061PO540037
061PO540037
50 000,00 € Ranč pod Ostrou skalou, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061BB540048
061BB540048
50 000,00 € Peter Cesnak Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 477/23
477/23
0,00 € AGROMAN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 487/23
487/23
0,00 € ARVUM, Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 457/23
457/23
0,00 € AGROFARMA STAŠKOV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061ZA540005
061ZA540005
50 000,00 € Mgr. Natália Chomisteková Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 604/23
604/23
0,00 € Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 490/23
490/23
0,00 € Ing. Rastislav Ňukovič Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540012
061NR540012
50 000,00 € Havas Agro - Dóra Hegedűs Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540038
061NR540038
50 000,00 € Simona Miškovičová Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 608/23
608/23
0,00 € Mário Strachan Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 492/23
492/23
0,00 € AGROPARTNER spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 503/23
503/23
0,00 € FURMANEC, spol. s r.o. Miková Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 461/23
461/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník Pôdohospodárska platobná agentúra