Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 730/2023
730/2023
0,00 € Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 727/2023
727/2023
0,00 € Ing. Miroslav Kondrát Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 670/2023
670/2023
0,00 € AGRODRUŽSTVO-S, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085KE580003
085KE580003
129 990,17 € Mestské lesy Košice a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 714/2023
714/2023
0,00 € MSLN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.685/2023
685/2023
0,00 € PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085KE580001
085KE580001
32 220,02 € Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085KE580002
085KE580002
68 755,96 € Mestské lesy Krompachy s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Apríl 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/7/2024/Z
621/7/2024/Z
0,00 € Jozef Ňuňuk Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00005 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00005
84 990,84 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPU2024/00001 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2024/00001
1 195 122,50 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00004 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00004
73 604,52 € Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00007 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00007
33 696,00 € Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00002 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00002
132 230,34 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00009 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00009
35 307,30 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00008 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00008
13 606,30 € Závodisko, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00001 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00001
97 781,62 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00003 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00003
156 862,73 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00006 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00006
71 551,48 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPU2024/00002 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2024/00002
4 872,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra