Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00969 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00969
3 291,13 € Emil Krajčík Agro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00492 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00492
10 832,67 € Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00481 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00481
29 037,02 € OVD - Ovocinárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00461 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00461
1 555,81 € Ing. Henrika Kovácsová Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00236 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00236
9 375,00 € Oľga Hrabčáková - ZOJOS Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00320 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00320
11 895,00 € RYBÁRSTVO KARÁP, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00163 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00163
154 807,50 € Levické rybníky s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00158 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00158
14 390,74 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00301 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00301
7 143,08 € HOR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00316 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00316
29 890,72 € AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00079 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00079
69 563,73 € AGROPEX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00631 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00631
3 041,48 € Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00518 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00518
3 301,89 € MARDUŇA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00893 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00893
816,73 € Slavomír Skupin GLAZIMEX Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00971 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00971
1 181,47 € EKO Ranč u Dunárú, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00298 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00298
68 364,16 € Szalay Farm s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00773 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00773
11 431,97 € AGROSTAAR KB spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00283 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00283
2 132,63 € ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00790 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00790
41 476,59 € FILAGRO SK, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00466 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00466
35 104,31 € KOVACS AGRO spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra