Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00160 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00160
769,41 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00122 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00122
4 424,55 € Hybrav a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00291 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00291
92 171,86 € Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00245 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00245
2 378,56 € VANAPO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00290 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00290
47 894,08 € De Heus s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00199 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00199
14 305,91 € ALTHAN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00265 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00265
3 143,24 € Tomáš, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00202 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00202
119 286,64 € I.D.C. Holding, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00030 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00030
3 113,82 € POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00256 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00256
6 508,92 € SLOVETRA, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00186 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00186
384,71 € AT AGROTURIEC, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00214 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00214
453,38 € CRAFT BAKERY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00246 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00246
40 534,22 € EQUUS a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00119 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00119
10 041,90 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov: PD Vlára Nemšová Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061TN540012
061TN540012
50 000,00 € Ľuboš Baláž Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540018
061PO540018
50 000,00 € AGROMA PLUS s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530008
063NR530008
15 000,00 € Angela Brinzik - FARMERKA Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 544/23
544/23
0,00 € Dušan Knapec Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 680/23
680/23
0,00 € Ing. Miroslav Mihók Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Rámcová zmluva č. 49/2023/161
49/2023/161
77 619,72 € AUTOCONT s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra