Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021NR390017
021NR390017
15 000,00 € Ing. Radoslav Beluš - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/6/2024/S
621/6/2024/S
0,00 € M FORST, S.R.O. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520295
041TN520295
200 076,03 € Mgr. Pavol Velgáň Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/2/2024/
621/2/2024/S
0,00 € Farma Hostovice s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 1_2024_161
1/2024/161
1 920,00 € Stanislav Lech a Martina Lechová Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 851/24
851/24
0,00 € Ján Vrábel Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 570/23
570/23
0,00 € AgrárMat,s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 577/23
577/23
0,00 € Ing. Tibor Papšo Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/54/2023/S
621/54/2023/S
0,00 € Ján Racik Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/1/2024/S
621/1/2024/S
0,00 € Pasienkovo-pozemkové spoločenstvo Pohronský Bukovec Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 799/23
799/23
0,00 € Martin Pribola Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 618/23
618/23
0,00 € MVDr. Imrich Kaduk Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 673/23
673/23
0,00 € AGRO Vojtovce, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 630/23
630/23
0,00 € Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 602/23
602/23
0,00 € Mária Molnárová Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 634/23
634/23
0,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.635/23
635/23
0,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 788/23
788/23
0,00 € FARMA NEMEŠANY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 789/23
789/23
0,00 € FARMA NEMEŠANY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 708/23
708/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Pôdohospodárska platobná agentúra