Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 558/23
558/23
0,00 € NATUTARI s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 647/23
647/23
0,00 € AT ABOV, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 625/23
625/23
0,00 € EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 745/23
745/23
0,00 € Peter Hronček Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 731/23
731/23
0,00 € Miroslav Vavrek ml. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 800/23
800/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 639/23
639/23
0,00 € Juraj Zamba Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 469/23
469/23
0,00 € AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 510/23
510/23
0,00 € RD Medzibrod, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 522/23
522/23
0,00 € Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 555/23
555/23
0,00 € Nová Bodva, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 556/23
556/23
0,00 € Nová Bodva, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 672/23
672/23
0,00 € TIMEA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 612/232
612/23
Doplnená
0,00 € Dubina, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 614/23
614/23
0,00 € AGRORENT a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 474/23
474/23
0,00 € Bohuslav Jasenovský JR-TRANS-SK Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.637/23
637/23
0,00 € Patrik Kliment Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 580/23
580/23
0,00 € Ing. Kristína Búciová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 646/23
646/23
0,00 € Ing. Irena Keľová Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530002
063PO530002
15 000,00 € Matúš Folvarčík Pôdohospodárska platobná agentúra