Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 574/23
574/23
0,00 € KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 575/23
575/23
0,00 € KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 568/23
568/23
0,00 € Ing. Ivan Kačur Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 569/23
569/23
0,00 € Ing. Ivan Kačur Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520321
041PO520321
40 000,00 € AT TATRY, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DKI4
NFP309190DKI4
99 261,95 € Občianske združenie Podhoran Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DSG9
NFP309190DSG9
100 760,01 € Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061TT540001
061TT540001
50 000,00 € Nikoleta Bernáthová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO500021
041PO500021
30 000,00 € Zelený Vladimír Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 563/23
563/23
0,00 € Ľubica Bartošová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 588/23
588/23
0,00 € Ondrej Hudaček Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 571/23
571/23
0,00 € Mariana Cabanová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 774/23
774/23
0,00 € Mariana Cabanová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 553/23
553/23
0,00 € Mgr. Petra Adamová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 554/23
554/23
0,00 € Mgr. Petra Adamová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 572/23
572/23
0,00 € TOKAJ WINE s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 576/23
576/23
0,00 € Dobrá úroda s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061KE540007
061KE540007
50 000,00 € Mgr. Štefan Rybovič Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021BB390017
021BB390017
15 000,00 € Ing. Milan Lošťák Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021NR390016
021NR390016
15 000,00 € doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra