Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00246 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00246
40 534,22 € EQUUS a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00119 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00119
10 041,90 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov: PD Vlára Nemšová Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061TN540012
061TN540012
50 000,00 € Ľuboš Baláž Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540018
061PO540018
50 000,00 € AGROMA PLUS s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530008
063NR530008
15 000,00 € Angela Brinzik - FARMERKA Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 544/23
544/23
0,00 € Dušan Knapec Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 680/23
680/23
0,00 € Ing. Miroslav Mihók Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Rámcová zmluva č. 49/2023/161
49/2023/161
77 619,72 € AUTOCONT s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 48/2023/161
48/2023/161
28 149,60 € CSFIT s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520514
041BB520514
254 823,33 € Rudolf Michalovský - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520515
041BB520515
185 300,00 € Rudolf Michalovský - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00113 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00113
8 944,83 € BIOGAL a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00037 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00037
1 838,57 € Panonia Winery, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00156 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00156
12 770,65 € AGRO SAP, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00080 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00080
2 124,61 € Roľnícke družstvo Látky Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00042 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00042
2 274,25 € Roľnícke družstvo Bližina Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00205 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00205
6 606,45 € ELESKO a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00147 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00147
7 399,62 € Novogal a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00024 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00024
3 430,40 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
12. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00198 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00198
3 074,71 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra