Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043TN600004
043TN600004
1 048 132,29 € Obec Horné Srnie Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 863/24
863/24
0,00 € Ing. Milan Horný Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu
22/2024/111
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN660006
072TN660006
147 646,49 € Obec Chudá Lehota Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072BB660003
072BB660003
750 000,00 € Obec Veľké Straciny Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660036
072PO660036
500 000,00 € Obec Okružná Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660025
072PO660025
222 995,92 € Obec Spišské Hanušovce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660039
072PO660039
85 765,01 € Obec Bartošovce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660004
072PO660004
215 985,64 € Obec Gregorovce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 820/24
820/24
0,00 € Máté Molnár Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072KE660001
072KE660001
215 986,28 € Obec Rejdová Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660014
072PO660014
166 202,60 € Obec Reľov Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520397
041TT520397
38 909,00 € NH FARMA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024/111
19/2024/111
51 552,00 € Aricoma Systems s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072KE660008
072KE660008
271 767,22 € Obec Gemerská Panica Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO660035
072PO660035
473 478,00 € Obec Krásny Brod Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1107/24
1107/24
0,00 € Ing. Miroslav Lupták Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1256/24
1256/24
0,00 € AGRO-EKO FARMA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 880/24
880/24
0,00 € Juraj Zápražný Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 879/24
879/24
0,00 € Maríán Petreje Pôdohospodárska platobná agentúra