Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00372 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00372
13 375,67 € Bionut, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00333 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00333
8 625,81 € Poľnohospodárske družstvo Červeník Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00775 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00775
388,50 € Paed. Dr. Ľubomír Urban - BLANC Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00279 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00279
28 302,70 € AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00420 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00420
641,53 € Juraj Okolenský ĎURI Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00254 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00254
7 519,80 € BECSE BOR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00635 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00635
2 077,71 € BAJER AGRO spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00029 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00029
10 825,06 € PD ČATAJ, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00430 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00430
22 317,23 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce - Paderovce Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00578 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00578
1 776,48 € Agrofarma Turiec, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00506 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00506
1 232,10 € Loránt Görgei Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00685 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00685
3 327,17 € Milan Medvec Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00381 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00381
22 140,68 € Volkovič Peter Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00713 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00713
5 611,11 € Stanislav Gembala Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00676 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00676
10 091,18 € Ťažár Štefan Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00116 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00116
1 785,36 € Rastislav Pribula Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00741 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00741
1 896,95 € Mikušík Michal Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00037 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00037
91 033,36 € Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00577 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00577
10 077,36 € Agrofarm natural products, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00091 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00091
2 474,96 € AGROPARTNER Šaštín, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra