Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 816/24
816/24
0,00 € Tomáš Dziak Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DXF1
NFP309190DXF1
231 937,62 € Miestna akčná skupina Biela Orava Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB520411
041BB520411
36 182,50 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DYS9
NFP309190DYS9
124 310,83 € MAS - Dvory a okolie Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DSI9
NFP309190DSI9
76 213,19 € Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DYV3
NFP309190DYV3
78 355,01 € Miestna akčná skupina BODROG, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 17/23/L
17/23/L
0,00 € Farma OTAGO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 853/24
853/24
0,00 € Martin Gladiš Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 537/23
537/23
0,00 € AGROBIOP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 535/23
535/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DIR6
NFP309190DIR6
223 000,00 € MAS Orava, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042BB510041
042BB510041
239 630,03 € GROTTO, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1078/24
1078/24
0,00 € Árpád Both Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 803/23
803/23
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 802/23
802/23
0,00 € CONTAX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/10/2024/S
621/10/2024/S
0,00 € Ján Mačuha Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 521/23
521/23
0,00 € Štefan Csank Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1017/24
1017/24
0,00 € REGNO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1018/24
1018/24
0,00 € REGNO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 916/24
916/24
0,00 € Ing. Mgr. Jozef Gíreth Pôdohospodárska platobná agentúra