Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.704/2023
704/2023
0,00 € Peter Viktorín Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 676/2023
676/2023
0,00 € AGROVINOL, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 684/2023
684/2023
0,00 € PORS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 678/2023
678/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 797/2023
797/2023
0,00 € Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 695/23
695/23
0,00 € Roľnícke družstvo Bližina Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 03/24/L
03/24/L
0,00 € Chata Pieniny, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 7/2024/161
7/2024/161
168 411,30 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 905/24
905/4
0,00 € Agrin, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 904/24
904/24
0,00 € Agrin, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 591/23
591/23
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 884/24
884/24
0,00 € Ing. Michal Poliak Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 845/24
845/24
0,00 € TLSTÁ HORA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 730/2023
730/2023
0,00 € Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 727/2023
727/2023
0,00 € Ing. Miroslav Kondrát Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 670/2023
670/2023
0,00 € AGRODRUŽSTVO-S, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085KE580003
085KE580003
129 990,17 € Mestské lesy Košice a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 714/2023
714/2023
0,00 € MSLN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.685/2023
685/2023
0,00 € PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085KE580001
085KE580001
32 220,02 € Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra