Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02758 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02758
1 654,13 € Ing. Jana Zimová Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02789 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02789
584,81 € Jozef Kukuľa Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02377 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02377
1 748,40 € MTJK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02943 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02943
465,58 € Patrik Kliment Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02717 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02717
1 046,79 € ZOPOL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02768 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02768
4 814,94 € Ján Vraštiak Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02762 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02762
728,90 € Chromčáková Miroslava Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/03077 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/03077
2 097,40 € Moroz Ivan Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02984 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02984
653,21 € Rózsa Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02394 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02394
1 653,46 € Dušan Cagan Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02439 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02439
18 337,20 € Harmer - Agro, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/00633 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/00633
52 682,87 € HYDINA HOLDING, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02582 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02582
3 639,57 € Občianske združenie PATÁČ Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540057
061PO540057
50 000,00 € SHR - Ing. Vladislav Hanák Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540027
061PO540027
50 000,00 € SHR - MDDr. Silvia Hanáková Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540024
061NR540024
50 000,00 € Oliver Lavrincz Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540033
061NR540033
50 000,00 € Ing. Jakub Maťko Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164KE320003
164KE320003
1 843 605,84 € Mäso ZEMPLÍN, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO520345
041PO520345
31 397,50 € Poľnohospodárske družstvo"Šarišan" Svinia Pôdohospodárska platobná agentúra
24. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042KE510037
042KE510037
39 400,77 € PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra