Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 564/23
564/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 776/23
776/23
0,00 € Róbert Palider Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 531/23
531/23
0,00 € Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BA520040
041BA520040
879 755,80 € Ovocinárske družstvo Bonum Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 502/23
502/23
0,00 € Jozef Ištok Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/48/2023/Z
621/48/2023/Z
0,00 € Daniela Brontvajová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041NR520565
041NR520565
758 466,65 € SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520255
041KE520255
11 333,00 € Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 756/23
756/23
0,00 € Milan Zvara Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 557/23
557/23
0,00 € SIDAMA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 613/23
613/23
0,00 € AGRO IVÁN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 505/23
505/23
0,00 € Agrodružstvo Tuchyňa Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 567/23
567/23
0,00 € Jozef Fudali Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 734/23
734/23
0,00 € MAYERRANCH, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 52/2023/161
52/2023/161
1 800,00 € Lenka Pipasová Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Január 2024
Rámcová dohoda o povinnom zmluvnom poistení služobných motorových vozidiel č. 62/2023/161
62/2023/161
21 986,50 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Január 2024
Rámcová dohoda o havarijnom poistení služobných motorových vozidiel č. 63/2023/161
63_2023_161
50 573,78 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2459000040 pre súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2459000040
50 573,78 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530001
063PO530001
15 000,00 € Jozef Štelmach Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 509/23
509/23
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Pôdohospodárska platobná agentúra