Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 740/23
740/23
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1006/24
1006/24
0,00 € Zuzana Helmecziová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1124/24
1124/24
0,00 € MESZ - AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 897/24
897/24
0,00 € AGROZAMI, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580002
085BB580002
48 374,89 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 541/23
541/23
0,00 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 699/2023
699/2023
0,00 € Agroenergo SK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580001
085BB580001
79 684,64 € UNIFORST, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.704/2023
704/2023
0,00 € Peter Viktorín Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 676/2023
676/2023
0,00 € AGROVINOL, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 684/2023
684/2023
0,00 € PORS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 678/2023
678/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 797/2023
797/2023
0,00 € Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 695/23
695/23
0,00 € Roľnícke družstvo Bližina Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 03/24/L
03/24/L
0,00 € Chata Pieniny, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 7/2024/161
7/2024/161
168 411,30 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 905/24
905/4
0,00 € Agrin, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 904/24
904/24
0,00 € Agrin, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 591/23
591/23
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 884/24
884/24
0,00 € Ing. Michal Poliak Pôdohospodárska platobná agentúra