Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva č. 94955-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94955-2023/710
440,17 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slovinky Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 92631-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
92631-2023/710
6 426,11 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu a lesomajiteľov Krajné Čierno Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 391/23
391/23
0,00 € Peter Zelei Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 94680-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94680-2023/710
103 596,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/30/2023/S
621/30/2023/S
0,00 € Jaroslava Kolesárová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510096
042NR510096
495 945,41 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/38/2023/Z
621/38/2023/Z
0,00 € Jozef Belko Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. 021ZA390005 (1)
021ZA390005/DM- 14/2021 (1)
0,00 € Urbár Krásna Hôrka, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. 021ZA390005 (5)
021ZA390005/DM- 14/2021 (5)
0,00 € Bývalí urbarialisti obce Lomná pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Z m l u v a č. 95111-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95111-2023/710
4 436,96 € Pozemkové spoločenstvo Beskyd Ondavka Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Z m l u v a č. 77234-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
77234-2023/710
5 068,48 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Kľačany Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 95400-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95400-2023/710
9 223,17 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Hnúšťa - Likier Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 95317-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95317-2023/710
97 006,46 € Lesné združenie POĽANA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 94838-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94838-2023/710
25 753,70 € Urbariát obce Chmeľová - pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 95163-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95163-2023/710
12 602,14 € EuroForest, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 94950-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94950-2023/710
900,35 € Ing. Pavel Antal Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 94849-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94849-2023/710
52 792,15 € Lesné pozemkové spoločenstvo Košeca Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY VYUŽÍVANIA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNOM HOSPODÁRSTVE č. 021ZA390005 (4)
021ZA390005/DM- 14/2021 (4)
0,00 € Bývalí urbarialisti obce Lomná pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/31/2023/S
621/31/2023/S
0,00 € Ing. Mária Vidová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Z m l u v a č. 95086-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95086-2023/710
33 435,40 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Lazisku Pôdohospodárska platobná agentúra