Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 54/2023/161
54/2023/161
100 776,00 € AUTOCONT s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520533
041BB520533
164 410,50 € Rudolf Michalovský - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530034
063BB530034
15 000,00 € Ing. Jozef Mokoš Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540056
061PO540056
50 000,00 € Ing. Monika Osvaldová Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00213 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00213
11 319,21 € LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00146 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00146
11 660,56 € ST. NICOLAUS a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00133 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00133
3 118,44 € Myjavská pekáreň, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00135 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00135
29 735,46 € MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00271 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00271
37 745,94 € Domäsko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00184 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00184
10 044,43 € DOBROTA Trenčín, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00171 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00171
25 081,02 € Pivovar STEIGER a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00107 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00107
45 016,60 € Slovenské liehovary a likérky, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00200 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00200
153 144,66 € Považský cukor a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00194 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00194
7 583,79 € BUDIŠ a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00215 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00215
482,11 € ECOLUTION s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00153 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00153
297,37 € SOROKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00072 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00072
2 332,96 € Yotta Trade, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00144 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00144
41 117,74 € TATRAKON spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00191 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00191
3 698,55 € ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00089 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00089
17 000,97 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra