Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/7/2024/Z
621/7/2024/Z
0,00 € Jozef Ňuňuk Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00005 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00005
84 990,84 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPU2024/00001 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2024/00001
1 195 122,50 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00004 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00004
73 604,52 € Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00007 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00007
33 696,00 € Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00002 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00002
132 230,34 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00009 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00009
35 307,30 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00008 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00008
13 606,30 € Závodisko, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00001 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00001
97 781,62 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00003 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00003
156 862,73 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPE2024/00006 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2024/00006
71 551,48 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva č.SPU2024/00002 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2024/00002
4 872,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 895/24
895/24
0,00 € Farma PaM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 711/23
711/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kúty Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 816/24
816/24
0,00 € Tomáš Dziak Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DXF1
NFP309190DXF1
231 937,62 € Miestna akčná skupina Biela Orava Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB520411
041BB520411
36 182,50 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DYS9
NFP309190DYS9
124 310,83 € MAS - Dvory a okolie Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DSI9
NFP309190DSI9
76 213,19 € Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DYV3
NFP309190DYV3
78 355,01 € Miestna akčná skupina BODROG, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra