Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 334/23
334/23
0,00 € Georgia, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 325/23
325/23
0,00 € Bionut, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 331/23
331/23
0,00 € AGROprofit Boliarov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Máj 2023
Dohoda o delegovaní činností č. 16/2023/161
16/2023/161
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 14/2023/161
14/2023/161
148 379,62 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 219/22
219/22
0,00 € Roľnícke družstvo v Pavliciach Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 220/22
220/22
0,00 € AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIR3
309070AIR3
15 508,07 € Obec Sádočné Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 272/2020
272/2020
0,00 € Roľnícke družstvo v Pavliciach Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 273/2020
273/2020
0,00 € AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040ANS2
309040ANS2
100 000,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040ALL6
309040ALL6
50 000,00 € EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040ANH7
309040ANH7
49 990,99 € Anna Beníková SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHD8
309070AHD8
25 325,11 € Mesto Púchov Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BUC4
309070BUC4
11 751,90 € Obec Hrabovka Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGW2
309070CGW2
14 352,00 € Obec Matiašovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BFF9
309070BFF9
36 245,44 € Obec Bertotovce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/16/2023/Z
621/16/2023/Z
0,00 € PROFMAT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CDS6
309070CDS6
35 848,22 € Obec Domaníky Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AKM2
309070AKM2
27 628,82 € Obec Závadka nad Hronom Pôdohospodárska platobná agentúra