Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00005 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00005
35 428,57 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00009 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00009
35 428,57 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00006 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00006
34 428,57 € Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00007 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00007
52 428,57 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00011 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00011
28 428,57 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660048
072PO660048
481 573,86 € Obec Radvanovce Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1342/24
1342/24
0,00 € AGROSTAAR KB spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1341/24
1341/24
0,00 € AGROSTAAR KB spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA660001
072ZA660001
226 015,16 € Obec Krivá Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072KE660004
072KE660004
661 068,59 € Obec Odorín Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 085ZA590001
085ZA590001
35 279,48 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00434 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00434
864,35 € Peter Kudláč Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00338 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00338
1 493,88 € Farma Východná p.d. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00324 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00324
140,48 € Radoslav Topoli Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00582 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00582
704,68 € Oravský dvor SK, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00322 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00322
992,21 € Malé divy, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00365 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00365
8 624,79 € Klára Kissová Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00600 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00600
864,84 € GERANIUM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00443 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00443
4 630,06 € Ovocná Farma, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00248 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00248
12 673,59 € Both Árpad Pôdohospodárska platobná agentúra