Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BUC4
309070BUC4
11 751,90 € Obec Hrabovka Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGW2
309070CGW2
14 352,00 € Obec Matiašovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BFF9
309070BFF9
36 245,44 € Obec Bertotovce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/16/2023/Z
621/16/2023/Z
0,00 € PROFMAT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CDS6
309070CDS6
35 848,22 € Obec Domaníky Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AKM2
309070AKM2
27 628,82 € Obec Závadka nad Hronom Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGS1
309070CGS1
68 042,54 € Obec Lietavská Svinná - Babkov Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIP7
309070AIP7
16 702,66 € Obec Horná Breznica Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIR6
309070AIR6
16 312,00 € Obec Bodiná Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHA8
309070AHA8
15 555,48 € Obec Ďurďové Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHC6
309070AHC6
17 086,80 € Obec Horná Mariková Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BRD5
309070BRD5
15 000,00 € Obec Priekopa Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva Trenčín - Opatová
317/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 323/23
323/23
0,00 € Podzámocký dvor, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení žložného práva k hnuteľným veciam č. 318/23
318/23
0,00 € AS-Avis s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 327/23
327/23
0,00 € FOREST 8 s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/15/2023/Z
621/15/2023/Z
0,00 € Marián Novák Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHU9
309070AHU9
15 708,34 € Obec Vydrná Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BLW4
309070BLW4
22 019,36 € Obec Krásnovce Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BWM4
309070BWM4
47 837,15 € Obec Strážne Pôdohospodárska platobná agentúra