Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.635/23
635/23
0,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 788/23
788/23
0,00 € FARMA NEMEŠANY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 789/23
789/23
0,00 € FARMA NEMEŠANY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 708/23
708/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 628/23
628/23
0,00 € Ján Vrábeľ Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.830/23
830/24
0,00 € TORNO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 798/23
798/23
0,00 € Zdenek Černay Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 668/23
668/23
0,00 € POMI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021ZA390010
021ZA390010
60 000,00 € Forforest, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061TT540008
061TT540008
50 000,00 € SHR - Bálint Domonkos Pôdohospodárska platobná agentúra
1. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 021ZA390011
021ZA390011
15 000,00 € WALDOS s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 653/23
653/23
0,00 € KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 547/23
547/23
0,00 € Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 850/24
850/24
0,00 € Klára Strachanová Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 589/23
589/23
0,00 € ARVUM, Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 590/23
590/23
0,00 € ARVUM, Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DMI5
NFP309190DMI5
109 891,97 € SEKČOV - TOPĽA Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 616/23
616/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo OROSZKA Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 842/24
842/24
0,00 € Agro Čelovce s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 667/23
667/23
0,00 € Ing. Marián Kapráľ Pôdohospodárska platobná agentúra