Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1081/24
1081/24
0,00 € ANDACO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1146/24
1146/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Poriadie Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1375/24
1375/24
0,00 € Stanislav Kinči Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1083/24
1083/24
0,00 € Mgr. Pavol Velgáň Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1101/24
1101/24
0,00 € AGROTRADE GROUP, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1282/24
1282/24
0,00 € OVINI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1247/24
1247/24
0,00 € ADM Agro Invest j.s.a. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1404/24
1404/24
0,00 € AGRODÖMÖTÖR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1405/24
1405/24
0,00 € AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1443/24
1443/24
0,00 € Alena Petrilová Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1423/24
1423/24
0,00 € Alena Petrilová Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043PO600006
043PO600006
1 227 160,31 € Obec Sveržov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1440/24
1440/24
0,00 € Roľnícke družstvo Stará Bystrica, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQK5
309070DQK5
38 002,39 € Mesto Liptovský Hrádok Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DLX8
309070DLX8
8 412,00 € Obec Žitavany Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DJA5
309070DJA5
60 129,59 € Obec Kružná Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Microsoft Unified Enterprise pre nastavenie Workflow č. 21/2024/111
21/2024/111
81 281,70 € SOFTIP, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQD1
309070DQD1
16 228,91 € Obec Malužiná Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DWT6
309070DWT6
39 995,50 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DVW4
309070DVW4
49 512,85 € Obec Petrová Pôdohospodárska platobná agentúra