Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540028
061BB540028
50 000,00 € Peter Mega Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540032
061NR540032
50 000,00 € Agrobiz, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061ZA540008
061ZA540008
50 000,00 € Jakub Letavay Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540017
061KE540017
50 000,00 € Františka Baranová - Agro služby Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540025
061NR540025
50 000,00 € Mgr. Štefan Krenčan Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00554 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00554
15 976,10 € FirstFarms Mlyn Záhorie a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/01037 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/01037
10 833,28 € Poľnohospodárske družstvo Strekov Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00605 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00605
399,27 € Roľnícke družstvo v Pavliciach Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00573 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00573
13 922,87 € UNÍN AGRAR, k. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00288 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00288
11 103,97 € Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00481 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00481
10 901,72 € Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00320 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00320
3 957,95 € Arnold Pereszlényi Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00732 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00732
196,44 € Ján Hrehor - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00341 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00341
18 815,86 € MATEX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00396 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00396
27 792,08 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00987 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00987
3 282,10 € Viliam Zsidek Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00494 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00494
11 397,37 € Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00883 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00883
26 696,97 € Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00682 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00682
1 666,74 € AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00582 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00582
22 922,97 € Poľnohospodárske družstvo Zavar Pôdohospodárska platobná agentúra