Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR640001
074NR640001
100 000,00 € Sv. Martin , o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR640002
074NR640002
100 000,00 € OZ ODROBINKA Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 764/23
764/23
0,00 € Ing. Katarína Mrovčáková Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 854/24
854/24
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Sebíň Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1276/24
1276/24
0,00 € Panonia Winery, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1303/24
1303/24
0,00 € Michal Drimák Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1136/24
1136/24
0,00 € Michal Drimák Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 718/23
718/23
0,00 € Mgr. Pavol Kováčik Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074BB640008
074BB640008
46 986,67 € Občianske združenie" Za dôstojný život" Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190FFL6
NFP309190FFL6
67 202,43 € Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083ZA620002
083ZA620002
286 612,50 € Divinský urbár - pozemkové spoločenstvo Divina Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 912/24
912/24
0,00 € Ing. Pavol Michálek Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1030/24
1030/24
0,00 € Ing. Pavol Michálek Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 822/24
822/24
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 682/23
682/23
0,00 € PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN640002
074TN640002
38 926,92 € OZ Dobrôtka Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR640004
074NR640004
248 839,04 € Diecézna charita Nitra Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 899/24
899/24
0,00 € Agrofarma Klenovec, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1305/24
1305/24
0,00 € Agrodružstvo Rimavská Seč Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1113/24
1113/24
0,00 € FAMAGO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra