Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHM5
309070AHM5
17 638,75 € Obec Stupné Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BTR7
309070BTR7
17 999,61 € Obec Blatné Remety Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 314/23
314/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 328/23
328/23
0,00 € Norbert Tóth Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 06/22/L
06/22/L
0,00 € Ing. Karol Csizmadia Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309060BMT7
309060BMT7
39 988,80 € BONOVO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BDV4
309070BDV4
26 191,15 € Obec Štiavnické Bane Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBI6
309070CBI6
28 170,41 € Obec Terchová Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 10/22/L
10/22/L
0,00 € Roľnícke družstvo v Plavnici Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č.621/8/2023/Z
621/8/2023/Z
0,00 € Hlboká s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/7/2023/S
621/7/2023/S
0,00 € Obec Šuja Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/11/2023/Z
621/11/2023/Z
0,00 € RV, s.r.o. Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 313/23
313/23
0,00 € AGROTOP Topoľníky, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 07/23/L
07/23/L
0,00 € Ing. Norbert Fassinger - NOFA Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.315/23
315/23
0,00 € Unlimited Group, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 04/23/L
04/23/L
0,00 € CHOVAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGQ8
309070CGQ8
47 500,00 € Obec Pozdišovce Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AQM9
309070AQM9
30 000,00 € Obec Nová Ľubovňa Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BTQ5
309070BTQ5
14 850,09 € Obec Podhoroď Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGI1
309070CGI1
25 917,04 € Obec Kamanová Pôdohospodárska platobná agentúra