Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00282 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00282
927,14 € Levicsek Attila Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00758 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00758
3 711,83 € VINIDI s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/01041 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/01041
1 353,06 € Ladislav Pósfay Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00273 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00273
1 440,17 € MAYERRANCH, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00144 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00144
5 191,90 € Roľnícke družstvo Trhovište Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00454 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00454
96,22 € HM - Agro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00390 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00390
3 876,83 € MAVA Agro, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00012 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00012
672,98 € AGRO PERÍN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00770 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00770
1 375,78 € Gabriel Gulyás Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00296 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00296
161,87 € Stanislav Gembala Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00774 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00774
1 239,69 € Jozef Kerata Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00269 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00269
556,76 € Jozef Huďo Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00763 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00763
4 139,60 € Ing. Gabriel Gulyás Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00881 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00881
3 090,38 € Mikuláš Dömötör Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00558 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00558
2 414,27 € Zsolt Balya Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/01063 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/01063
4 049,70 € Anton Kovalčík - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00693 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00693
15 162,95 € AGROVES s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00934 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00934
819,53 € Ing Robert Fiala - BIOTREND Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/00812 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/00812
3 806,26 € Biofarma Oborín, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2023
Zmluva č.SPP2023/01027 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2023/01027
4 348,14 € Agropotravinárske družstvo Malčice Pôdohospodárska platobná agentúra