Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DMV6
309060DMV6
50 000,00 € LORIM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DHR5
NFP309190DHR5
143 718,37 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/8/2024/Z
621/8/2024/Z
0,00 € Miroslav Miklušák Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 919/18
919/18
0,00 € Shebo Winery, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 709/23
709/23
0,00 € Dušan Cagan Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1019/24
1019/24
0,00 € VAIS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 627/23
627/23
0,00 € AGROMON s.r.o. Krásny Brod Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1091/24
1091/24
0,00 € Michal Čík – THW THEONY ANKER Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 825/24
825/24
0,00 € Dominik Kolcun Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 593/23
593/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1190/24
1190/24
0,00 € Dominik Kolcun Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1161/24
1161/24
0,00 € Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 741/23
741/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo „Olšavica-Brutovce“ so sídlom v Olšavici Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 835/24
835/24
0,00 € AGREN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1080/24
1080/24
0,00 € Farm-PR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085PO550001
085PO550001
11 256,50 € URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 011NR430008
011NR430008
78 960,00 € DOORS, n.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB550003
085BB550003
258 852,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB550001
085BB550001
193 010,20 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKU7
309070DKU7
43 300,00 € Obec Vysoká pri Morave Pôdohospodárska platobná agentúra