Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBV9
309070CBV9
13 434,22 € Obec Šútovce Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBZ8
309070CBZ8
41 909,92 € Obec Jahodná Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBL2
309070CBL2
54 839,74 € Obec Poráč Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGJ1
309070CGJ1
22 912,24 € Obec Selec Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z983
309070Z983
34 993,37 € Obec Mútne Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AWI9
309070AWI9
14 652,33 € Fehér Fűz - Salix Alba Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č.621/10/2023/Z
621/10/2023/Z
0,00 € Agrofarm Imrecze s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
6/2023/161
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/3/2023/S
621/3/2023/S
0,00 € Arnold Dócs Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 322/23
322/23
0,00 € GRANELAM a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 299/23
299/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 300/23
300/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 308/23
308/23
0,00 € Pavel Andrejko Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok
621/6/2023/Z
0,00 € Martin Baláž Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/4/2023/S
621/4/2023/S
0,00 € Tessier, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BCW4
309070BCW4
14 000,00 € Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBA5
309070CBA5
7 778,14 € Obec Kráľov Brod Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBW3
309070CBW3
42 401,44 € Obec Tomášikovo Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIX1
309070AIX1
17 576,60 € Obec Lieskovec Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Y621
309070Y621
12 997,50 € Obec Močenok Pôdohospodárska platobná agentúra