Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TT510008
042TT510008
574 544,47 € HADO Investments, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042NR510075
042NR510075
14 170,33 € BECSE BOR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DDN5
NFP309190DDN5
181 597,94 € Občianske združenie Tekov-Hont Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 95020-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95020-2023/710
1 491,78 € Salmo - RZ, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 94782-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94782-2023/710
18 780,65 € Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malá Poľana Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 82523-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
82523-2023/710
60 931,54 € Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CZW5
NFP309190CZW5
107 971,81 € Banskobystrický geomontánny park Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Z m l u v a č. 95084-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95084-2023/710
39 920,20 € RIMPRUNUS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 95406-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95406-2023/710
9 864,87 € Pasienkové spoločenstvo Teplica, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 95019-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95019-2023/710
5 835,28 € STANOLES s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Z m l u v a č. 94922-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94922-2023/710
30 941,94 € Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Petrová Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 94953-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
94953-2023/710
4 005,43 € Ing. Cyril Bebko - Sylva Pôdohospodárska platobná agentúra
12. September 2023
Zmluva č. 95345-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95345-2023/710
73 768,95 € FORSTIMBER, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 390/23
390/23
0,00 € AGRO-RACIO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 401/23
401/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/40/2023/Z
621/40/2023/Z
0,00 € Jozef Feranec Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/33/2023/Z
621/33/2023/Z
0,00 € Milan Kurčík Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 042ZA510063
042ZA510063
999 972,45 € AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 399/23
399/23
0,00 € Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
11. September 2023
Zmluva č. 95336-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95336/2023/710
10 207,72 € FIGULI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra