Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKW2
309070DKW2
26 549,14 € Obec Čifáre Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMM8
309070DMM8
25 977,11 € Obec Rudník Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DHV4
309070DHV4
100 000,00 € Obec Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 11/23/L
11/23/L
0,00 € Ing. Tatiana Leksová r. Slivková Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 688/2023
688/2023
0,00 € OVOSAD spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 728/2023
728/2023
0,00 € EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIL6
309070DIL6
30 103,52 € Obec Trenčianske Bohuslavice Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DMJ2
309040DMJ2
48 984,67 € Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIU3
309070DIU3
38 513,17 € Obec Dolné Zelenice Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIS4
309070DIS4
15 140,40 € Obec Pastuchov Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DNU1
309060DNU1
50 000,00 € Mosza s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DUR8
309070DUR8
30 788,03 € Obec Slavnica Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580002
085ZA580002
18 072,20 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DHU1
309060DHU1
50 000,00 € Farma Stupava s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DMX6
309060DMX6
69 345,93 € ZNALEKON s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DID7
309070DID7
66 820,09 € Obec Podhorie Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DMN7
309060DMN7
50 000,00 € Radoslav Hvožďak Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 744/23
744/23
0,00 € Miroslav Juhaniak Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 689/23
689/23
0,00 € OVOSAD spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 726/23
726/23
0,00 € Stanislav Gajdoš GAPEX Pôdohospodárska platobná agentúra