Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 011ZA430001
011ZA430001
81 081,91 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BBH1
309070BBH1
40 937,95 € Obec Bušince Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIL6
309070AIL6
17 222,54 € Obec Ňárad Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BYP3
309070BYP3
100 000,00 € Obec Klenovec Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBV9
309070CBV9
13 434,22 € Obec Šútovce Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBZ8
309070CBZ8
41 909,92 € Obec Jahodná Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBL2
309070CBL2
54 839,74 € Obec Poráč Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGJ1
309070CGJ1
22 912,24 € Obec Selec Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z983
309070Z983
34 993,37 € Obec Mútne Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AWI9
309070AWI9
14 652,33 € Fehér Fűz - Salix Alba Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č.621/10/2023/Z
621/10/2023/Z
0,00 € Agrofarm Imrecze s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
6/2023/161
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/3/2023/S
621/3/2023/S
0,00 € Arnold Dócs Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 322/23
322/23
0,00 € GRANELAM a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 299/23
299/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 300/23
300/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 308/23
308/23
0,00 € Pavel Andrejko Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok
621/6/2023/Z
0,00 € Martin Baláž Pôdohospodárska platobná agentúra
28. Marec 2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 621/4/2023/S
621/4/2023/S
0,00 € Tessier, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BCW4
309070BCW4
14 000,00 € Mikroregión Červený kameň, združenie obcí Pôdohospodárska platobná agentúra