Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AVB1
309070AVB1
31 768,27 € Obec Riečka Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 04/22/L
04/22/L
0,00 € ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
Zmluva č.SPK2023/00001 o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
SPK2023/00001
700 000,00 € VAS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z903
309070Z903
27 741,60 € Obec Nová Ľubovňa Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CIC7
309070CIC7
10 606,61 € Obec Krásno Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040CHU9
309040CHU9
33 495,00 € JUDr. Jakub Mongel Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BTT5
309070BTT5
28 356,04 € Obec Trebostovo Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BZP5
309070BZP5
26 939,92 € Obec Chmeľov Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AVB5
309070AVB5
38 975,37 € Obec Včelince Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040BZU7
309040BZU7
50 000,00 € Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BGA2
309070BGA2
15 186,35 € Obec Bacúch Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BMC1
309070BMC1
23 353,69 € Obec Ďanová Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CGF6
309070CGF6
68 303,42 € Mesto Ilava Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva č. 274/23
274/23
Doplnená
0,00 € DAKNA Námestovo, družstvo. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným vciem č. 307/23
307/23
0,00 € MVL AGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 326/23
326/23
0,00 € Henrich Hajnák - Hajndrev Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 011ZA430001
011ZA430001
81 081,91 € Národné lesnícke centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BBH1
309070BBH1
40 937,95 € Obec Bušince Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIL6
309070AIL6
17 222,54 € Obec Ňárad Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BYP3
309070BYP3
100 000,00 € Obec Klenovec Pôdohospodárska platobná agentúra