Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 707/2023
707/2023
0,00 € Boris Baláž Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie a zabezpečenie licencií a služieb spojených s prevádzkou, údržbou, aktualizáciou a rozvojom informačného systému GSAA (IS GSAA)
05/2024/161
8 762 258,40 € ArcGEO Information System, spol. s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMP1
309070DMP1
22 452,04 € Obec Jedlinka Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMK3
309070DMK3
5 193,98 € Obec Jelšovce Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNQ4
309070DNQ4
59 997,16 € Obec Henclová Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1162/24
1162/24
0,00 € Štefan Valko Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 655/23
655/23
0,00 € Roľnícke družstvo Pod Skalkou Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1163/24
1163/24
0,00 € Branislav Brndiar Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1165/24
1165/24
0,00 € Ing. Klaudia Kajsová Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 967/24
967/24
0,00 € AGROTOP Topoľníky, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 962/24
962/24
0,00 € Roľnícke družstvo ? PRAMEŇ ? so sídlom v Sulíne Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKI7
309070DKI7
79 165,70 € Obec Zohor Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNH9
309070DNH9
10 766,40 € Obec Dolné Dubové Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DJD9
309070DJD9
19 500,00 € Obec Tekovské Nemce Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPM8
309070DPM8
22 003,66 € Obec Vyšný Klátov Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMJ5
309070DMJ5
99 902,89 € Obec Zlaté Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DLK6
309070DLK6
66 016,87 € Obec Vlkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMR5
309070DMR5
71 171,87 € Obec Vyšný Medzev Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNQ3
309070DNQ3
87 954,88 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 890/24
890/24
0,00 € Ing. Ján Karkó Pôdohospodárska platobná agentúra