Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00008 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00008
24 428,57 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00315 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00315
912,19 € Poľnohospodárske družstvo Kvakovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00213 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00213
14 419,67 € Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00531 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00531
4 968,51 € Ing. František Mrázik - AGROPOL Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00056 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00056
7 182,64 € Družstvo Letanovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00104 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00104
584,47 € Jozef Figeľ KOV-NZPU Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00899 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00899
427,96 € Jakub Dudaško Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00730 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00730
882,27 € Kristýna Trebatická Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00177 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00177
4 159,44 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00705 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00705
3 959,50 € Poľnohospodárske družstvo Oroszka Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00818 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00818
463,90 € Anton Dudaško Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00629 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00629
1 355,42 € Zsolt Tódor Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00005 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00005
35 428,57 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00009 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00009
35 428,57 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00006 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00006
34 428,57 € Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00007 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00007
52 428,57 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.SPO2024/00011 o poskytnutí dotácie na výstavy
SPO2024/00011
28 428,57 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660048
072PO660048
481 573,86 € Obec Radvanovce Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1342/24
1342/24
0,00 € AGROSTAAR KB spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1341/24
1341/24
0,00 € AGROSTAAR KB spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra