Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520450
041BB520450
56 000,00 € ADOSFARM, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042TT510052
042TT510052
243 520,00 € Pekáreň Drahovce s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520223
041TT520223
40 000,00 € FOOD FARM, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520559
041PO520559
22 631,28 € AGRIFOP, a.s. Stakčín Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510077
042NR510077
66 300,70 € Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520269
041ZA520269
40 000,00 € František Cigánik Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TN520181
041TN520181
338 094,28 € PORS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TN520358
041TN520358
178 367,59 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE520242
041KE520242
24 257,03 € dITcom spol s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520272
041KE520272
37 351,00 € DUBRAVA GROUP, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520363
041PO520363
34 674,99 € Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce" so sídlom v Olšavici Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520371
041PO520371
362 338,76 € Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce" so sídlom v Olšavici Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520281
041ZA520281
1 000 000,00 € SHP a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520280
041ZA520280
281 224,50 € SHP a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TN510040
042TN510040
132 471,18 € Radovan Kašička K-Fruct Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 410/23
410/23
0,00 € Bezovec – Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520336
041BB520336
53 460,40 € Mgr. Martin Garaj, PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA520252
041ZA520252
70 000,00 € FATIMEX, s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041TN520251
041TN520251
40 000,00 € Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Pôdohospodárska platobná agentúra
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB520393
041BB520393
56 000,00 € Agro-WEST s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra