Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520393
041NR520393
279 891,54 € Mgr. Michal Košovan SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540039
061PO540039
50 000,00 € Mgr. Kristína Kalakajová - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT520348
041TT520348
351 948,32 € GRANELAM a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 485/23
485/23
0,00 € Eduard Göbl – Hydinová farma Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 468/23
468/23
0,00 € FACH feeder, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510017
042TT510017
38 016,50 € VINO MAGULA, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 462/23
462/23
0,00 € AGROK Orlov, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510014
042TT510014
50 000,00 € VINO MAGULA, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TT510011
042TT510011
37 241,66 € VINO MAGULA, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 428/23
428/23
0,00 € Ladislav Dubeň – Vinárstvo Krmeš Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 493/23
493/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 434/23
434/23
0,00 € Miroslava Fabušová Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520625
041BB520625
56 000,00 € Agro Čelovce s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540015
061NR540015
50 000,00 € Ing. Enikő Saróka Palásti - AGROEN Pôdohospodárska platobná agentúra
23. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520458
041KE520458
40 000,00 € AT ABOV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00017 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00017
4 940,51 € Závodisko, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00018 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00018
16 498,08 € Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00016 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00016
16 205,79 € Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00013 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00013
43 096,31 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/ Pôdohospodárska platobná agentúra
22. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00011 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00011
66 847,25 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra