Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540017
061PO540017
50 000,00 € Eliaš - IT Solutions s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063KE530004
063KE530004
15 000,00 € AGROSTRETAVA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530010
063PO530010
15 000,00 € Peter Rogoš, SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042TT510061
042TT510061
404 805,00 € MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063KE530008
063KE530008
15 000,00 € Zsolt Kiss Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/50/2023/S
621/50/2023/S
0,00 € Eva Garlíková Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530008
063PO530008
15 000,00 € Riško s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530025
063BB530025
15 000,00 € Marek Magda-Tatraterm Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530007
063PO530007
15 000,00 € Ing. Jozef Venglarčík PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530009
063PO530009
15 000,00 € Jakub Pigula Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061KE540016
061KE540016
50 000,00 € BOMIWOOD s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061KE540028
061KE540028
50 000,00 € Lenka Adamčová Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063KE530011
063KE530011
15 000,00 € Matúš Adamčo agroPark Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063KE530001
063KE530001
15 000,00 € Efrém s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530001
063BB530001
15 000,00 € Katarína Škvarková Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 536/23
536/23
0,00 € Ján Madžo Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 696/23
696/23
0,00 € Ing. Michal Balušík Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 565/23
565/23
0,00 € Miroslav Strachan Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 611/23
611/23
0,00 € FAMAGO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 479/23
479/23
0,00 € Ing. Dana Jakubová Pôdohospodárska platobná agentúra