Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00244 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00244
6 085,32 € FRUCONA Košice, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00026 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00026
722,55 € GEMERNÁKUP, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00288 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00288
31 502,32 € UBM Invest Slovakia, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00252 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00252
905,98 € Agrosúča, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00164 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00164
2 675,29 € Pekamo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00125 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00125
26 432,86 € GROTTO, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00012 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00012
1 417,71 € TATRAPRIM s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00274 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00274
2 221,92 € Tradičná Pekáreň s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00261 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00261
6 342,22 € M ä s p o m a spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. December 2023
Zmluva č.DRP2023/00142 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva
DRP2023/00142
1 338,14 € Farma Východná p.d. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530014
063PO530014
15 000,00 € SANCTA s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530026
063BB530026
15 000,00 € Ján Varga - AGRA - V Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 24/23/L
24/23/L
0,00 € AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 26/23/L
26/23/L
0,00 € AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530005
063PO530005
15 000,00 € Farma Mlyn s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063TN530002
063TN530002
15 000,00 € Dávid Peškovič - farma NATURAL Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530011
063NR530011
15 000,00 € Adrienn Amzlerová, Mgr. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 15/23/L
15/23/L
0,00 € Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063NR530002
063NR530002
15 000,00 € Czanik - Ladislav Czanik Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2023
Zmluva č. 108793-2023/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
108793-2023/710
1 611,57 € Orechini, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra