Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540026
061BB540026
50 000,00 € Erik Vanko Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520601
041BB520601
480 199,53 € EQUUS a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR410005
041NR410005
1 000 000,00 € VITA - ZEL & company, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520513
041BB520513
195 499,23 € KEMTAX, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061ZA540035
061ZA540035
50 000,00 € Biofarma KRIVÁŇ s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DMC9
NFP309190DMC9
76 119,00 € Občianske združenie ŽIBRICA Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540014
061KE540014
50 000,00 € Marek Petrík Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190CZU8
NFP309190CZU8
Doplnená
111 640,61 € Partnerstvo BACHUREŇ Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540061
061PO540061
50 000,00 € Justín Adamko Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/53/2023/S
621/53/2023/S
0,00 € Ján Vašina Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520359
041TT520359
996 369,50 € Agro Boleráz, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 757/23
757/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 564/23
564/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 776/23
776/23
0,00 € Róbert Palider Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 531/23
531/23
0,00 € Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BA520040
041BA520040
879 755,80 € Ovocinárske družstvo Bonum Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 502/23
502/23
0,00 € Jozef Ištok Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/48/2023/Z
621/48/2023/Z
0,00 € Daniela Brontvajová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041NR520565
041NR520565
758 466,65 € SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520255
041KE520255
11 333,00 € Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne Pôdohospodárska platobná agentúra