Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 293/23
293/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 321/23
321/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 316/23
316/23
0,00 € AGRO-FERMAT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Marec 2023
Poistná zmluva, Krátkodobé cestovné poistenie, Produkt: Poistenie storna PLUS
2408918278
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 279/23
279/23
0,00 € Roľnícke družstvo Petrova Ves, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 312/23
312/23
0,00 € PK FOREST s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 272/23
272/23
0,00 € Ing. Ján Gežo Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 02/23/L
02/23/L
0,00 € Ekofarma Trnové s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/4/2023/Z
621/4/2023/Z
0,00 € Ferdi - rancs s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309060BWN7
309060BWN7
98 285,95 € HUGÁNIK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309060AJV9
309060AJV9
54 997,60 € RJ Group, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040BZI8
309040BZI8
50 000,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309040BVD6
309040BVD6
57 452,50 € Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHI7
309070AHI7
17 580,00 € Obec Pakostov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIC3
309070AIC3
17 574,05 € Obec Hudcovce Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AJL6
309070AJL6
16 970,37 € Obec Jankovce Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BZD3
309070BZD3
13 878,00 € Obec Blatná na Ostrove Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070BUC7
309070BUC7
6 840,00 € Obec Šípkov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANL7
309070ANL7
23 550,34 € Obec Sľažany Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok č.621/5/2023/Z
621/5/2023/Z
0,00 € Juraj Zúbek Pôdohospodárska platobná agentúra