Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061ZA540018
061ZA540018
50 000,00 € Jakub Kluka Agro Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063ZA530003
063ZA530003
15 000,00 € Oravský dvor SK, s. r. o Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063ZA530005
063ZA530005
15 000,00 € Martina Knapcová - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063PO530011
063PO530011
15 000,00 € Jozef Musala - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540023
061PO540023
50 000,00 € Ing. Martin Štellmach Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061ZA540012
061ZA540012
50 000,00 € TV ORAVIA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061NR540030
061NR540030
50 000,00 € Sun Agria s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061PO540004
061PO540004
50 000,00 € Farma Ketrin SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041KE520266
041KE520266
377 383,25 € AGRODRUŽSTVO TURŇA Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530020
063BB530020
15 000,00 € Ján Figuli Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540015
061PO540015
50 000,00 € A.CH.P. s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 621/46/2023/S
621/46/2023/S
0,00 € Daniela Uhrínová Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540017
061BB540017
50 000,00 € Soós farma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 063BB530017
063BB530017
15 000,00 € Mgr. Martin Garaj, PhD. Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540012
061KE540012
50 000,00 € Ing. Roland Balog Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061BB540007
061BB540007
50 000,00 € Martin Cesnak Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061BB540041
061BB540041
50 000,00 € Krivina s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00010 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00010
40 399,62 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2023
Zmluva č.SPE2023/00015 o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
SPE2023/00015
25 867,72 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
30. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02826 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02826
246,19 € Ing. Peter Harabin Pôdohospodárska platobná agentúra