Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 17/2024/111 na dodávku kancelárskeho papiera
17/2024/111
79 728,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQK8
309070DQK8
44 797,78 € Obec Kráľova Lehota Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 743/23
743/23
0,00 € Miroslav Juhaniak Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo č 15/2024/111
15/2024/111
296 332,80 € PHOTOMAP, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNZ3
309070DNZ3
13 864,98 € Obec Sebedín-Bečov Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMZ3
309070DMZ3
23 413,48 € Obec Kiarov Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMP3
309070DMP3
46 225,99 € Obec Strelníky Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DJW6
309070DJW6
30 000,00 € Obec Lieskovec Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNI4
309070DNI4
50 000,27 € Obec Jaslovské Bohunice Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMQ7
309070DMQ7
24 499,99 € Obec Veľká Lúka Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPA7
309070DPA7
30 000,00 € Obec Kováčová Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQL7
309070DQL7
31 655,00 € Obec Lednica Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNF8
309070DNF8
40 477,78 € Obec Podkonice Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 870/24
870/24
0,00 € Štefan Hegedus - TOMI FARM Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 16_2024_111 na dodávku kancelárskych potrieb
16/2024/111
238 500,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190FIY3
NFP309190FIY3
62 858,96 € Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190DXK9
NFP309190DXK9
121 341,48 € Verejno-súkromné partnerstvo Horehron Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPN9
309070DPN9
79 140,26 € Obec Smolník Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DTL8
309070DTL8
38 478,20 € Obec Trstice Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DSK4
309070DSK4
26 013,19 € Obec Kameničany Pôdohospodárska platobná agentúra