Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 92/2324
9013/0155/24
420,00 € Ing. Jozef Olašák Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 94/2324
9013/0156/24
420,00 € Ing. Ľubomír Adamec Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 86/2324
9013/0157/24
2 900,00 € Ing. arch. Lujza Hostačná Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 95/2324
9013/0158/24
1 730,00 € Ing. arch. Lívia Búliková Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/24
9099/0001/24
600 000,00 € Trend hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 13/2324
9013/0159/24
995,00 € doc. Ing. Peter Križan, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78517-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Findrich
20. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0006/24
0201/0006/24
500,00 € HANTEK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 30000161
0201/0007/24
1 056,00 € Linde Gas s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 0202/0010/24
0202/0010/24
3 000,00 € Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2024
Zmluva č. 0202/0009/24
0202/0009/24
275,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave P.K.M. Slovakia s.r.o.
20. Marec 2024
Nájomná zmluva, MTF STU č. 24/2024
0600/0019/24
2 000,00 € EMUS d.o.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78511-4
232,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michaela Trancygierová
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78514-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vadym Hres
19. Marec 2024
Dohoda o množstvovom zbere odpadu číslo 4/2024/KO
0101/0025/24
118,80 € Obec Nižná Boca Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78510-3
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kateryna Valko
18. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 0101/0023/24
0101/0023/24
Doplnená
36 600,00 € TERMOCOM s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024 04 002
0202/0007/24
3 000,00 € Nadácia Centra pre filantropiu Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 36/2324
9013/0147/24
1 235,00 € Ing. Katarína Hajduchová Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 37/2324
9013/0148/24
1 160,00 € Mgr. Nataliia Mahas, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave