Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 62/2022
9013/0168/24
2 075,00 € doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 61/2022
9013/0169/24
2 075,00 € Ing. Milan Husár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 93/2324
9013/0171/24
420,00 € Ing. Patrícia Jánošková Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 91/2324
9013/0172/24
420,00 € Ing. Tomáš Hakszer Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78523-3
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andreea Ioana Tataru
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78492-2
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michaela Majdanová
3. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78531-2
219,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Kashuba
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 25/2024
0600/0020/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 26/2024
0600/0021/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola dopravná
2. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci v odbornej študentskej praxi medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 27/2024
0600/0022/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná priemyselná škola technická
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci č. 0203/0001/24
0203/0001/24
Doplnená
0,00 € Kistler Bratislava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 24-04
0201/0008/24
2 000,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0009/24
0201/0009/24
150,00 € ANAMET Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78524-2
226,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Karolína Kovárová
2. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0003/24
0201/0003/24
0,00 € Kistler Bratislava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/CVT/2024
9014/0002/24
45,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumný ústav spojov, n.o.
15. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0015/24
9710/0015/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Július Čaja
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0010/24
9710/0010/24
154,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Milan Jurči, PhD.
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0017/24
9710/0017/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Tomáš Molnár, PhD.
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0016/24
9710/0016/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Antónia Laščeková