Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0043/24
0301/0043/24
6 131,04 € FLOOR KONZULT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0044/24
0301/0044/24
6 649,20 € Ivan Pridala Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva č. 0701/0013/24
0701/0013/24
912,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ASO VENDING s.r.o.
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0013/24
0201/0013/24
400,00 € Nadácia HERN Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva, MTF STU č. 31/2024
0600/0025/24
0,00 € doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.; Ing. Róbert Sobota, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva, MTF STU č. 32/2024
0600/0026/24
0,00 € doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.; doc. Ing. Ivan Buranský, PhD.; Ing. Róbert Sobota, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva, MTF STU č. 33/2024
0600/0027/24
0,00 € Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Róbert Sobota, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o koordinačnej a podpornej činnosti pre projekt Horizon Europe č. 0301/0036/24
0301/0036/24
1 650,00 € CARTAGO VENTURES S.L. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 63/2022
9013/0177/24
2 080,00 € Lucia Miadoková, M.Sc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 66/2022
9013/0178/24
2 260,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 42/2324
9013/0179/24
1 200,00 € doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 39/2324
9013/0180/24
930,00 € Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 38/2324
9013/0181/24
930,00 € Ing. Silvia Gregušová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 41/2324
9013/0182/24
1 115,00 € doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 40/2324
9013/0184/24
1 115,00 € MArch. Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 43/2324
9013/0190/24
1 200,00 € doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 44/2324
9013/0199/24
1 200,00 € doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského daru č. 9015/0001/24
9015/0001/24
1 000,00 € Takeda Innovations Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/AHSFSTU
0201/0012/24
500,00 € Nadácia EPH Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 371/2324
9013/0203/24
420,00 € Matúš Dudáš Slovenská technická univerzita v Bratislave