Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78232-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Rybár
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 0501/0014/24
0501/0014/24
3 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave BEETLE s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o ochrane dôverných informácií č. 9001/0028/24
9001/0028/24
0,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 42/2022
9013/0241/24
1 255,00 € Ilyas Soulimane Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 0401/0029/24
0401/0029/24
4 800,00 € ABNKA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 0401/0030/24
0401/0030/24
9 600,00 € ABNKA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0101/0031/24
0101/0031/24
0,00 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o./ STRABAG Pozemné a Inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
75933-3
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bohdan Hriaznov
4. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
72211-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Adamišín
3. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 10/2023
9013/0080/24
1 300,00 € Andrii Khlevnyi Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 58/2022
9013/0200/24
2 220,00 € Dr. Richard Kyere-Boateng Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 46/2022
9013/0212/24
2 080,00 € Anura Preethilal Horagampita Gamage Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Medziinštitucionálna dohoda medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0239/24
9013/0239/24
0,00 € Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania, MTF STU č. 38/2024
0600/0032/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Obchodná akadémia
3. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 0502/0003/24
0502/0003/24
1 992,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78541-3
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Shipra Aswal
3. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 0502/0004/24
0502/0004/24
12 450,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 48/2022
9013/0213/24
2 080,00 € Hansani Rajamuni Mohottalalage Hettiarachchige Uthpala Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 49/2022
9013/0214/24
1 940,00 € Vijith Hikkaduwa Liyanage Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 20/2023
9013/0231/24
3 660,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave