Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva č. 8/2024
0102/0021/24
1 400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rotino s.r.o.
13. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79776-2
119,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Arina Sokoliuk
12. Júl 2024
Memorandum o spolupráci č. 0501/0021/24
0501/0021/24
0,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0501/0022/24
0501/0022/24
600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dúhový PRIDE Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva na zabezpečenie BOZP, PO, CO, PZS č. 0301/0072/24
0301/0072/24
13 752,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o spolupráci, MTF STU č. 59/2024
0600/0050/24
2,00 € Richard Lutzbauer Photography Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Dohoda o spolupráci medzi školou a pracoviskom praxe, MTF STU č. 62/2024
0600/0052/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stredná odborná škola automobilová
12. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 9012/0007/24
9012/0007/24
2 088,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.
12. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79743-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kyrylo Fisenko
12. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79745-1
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lev Chernomorchenko
12. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79710-3
108,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Karas
12. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77790-8
102,14 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Malyshev
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 14/CVT/04
9014/0031/04
60,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
12. Júl 2024
Kúpna a servisná zmluva pre doručovací box EVROBOX č. 0101/0044/24
0101/0044/24
6 562,80 € EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0101/0041/24
0101/0041/24
0,00 € Acrea s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 9703/0002/2024
9703/0002/2024
120 000,00 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 78/2324
9013/0438/24
1 020,00 € doc. Ing. Peter Peciar, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 154/2324
9013/0441/24
1 587,00 € Andrej Szegfü Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 52/2022
9013/0416/24
1 760,00 € Ghada Mahmoud Ahmed Hassan Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 53/2022
9013/0417/24
1 760,00 € Safaa Ahmed Ghoneim Hossein Slovenská technická univerzita v Bratislave