Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 18/2024
0600/0016/24
300,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0004/24
9710/0004/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dana Willimová
27. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9702/0001/24
9702/0001/24
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
27. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9707/0001/24
9707/0001/24
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
28. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9708/0001/24
9708/0001/24
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 19/2024
0600/0017/24
15 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78391-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petra Svoradová
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78392-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Artur Vladár
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 40/2022
9013/0095/24
2 340,00 € Milan Husár Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 39/2022
9013/0096/24
2 340,00 € Vladimír Ondrejička Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 34/2022
9013/0097/24
1 715,00 € Ivan Špánik Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 36/2022
9013/0098/24
1 715,00 € prof. Ing. Juma Haydary, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Nájomná zmluva č. 08/2024 R-STU
9012/0005/24
220,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave NT Consulting, s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 37/2022
9013/0099/24
1 715,00 € Lucia Miadoková, M.Sc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 35/2022
9013/0100/24
1 715,00 € Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca spolu s jeho manželkou č. 9710/0003/24
9710/0003/24
500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Volodymyr Khylenko
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78375-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Ďurina
28. Február 2024
Zmluva č. 9701/0004/2024 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a mimozáručného servisu
9701/0004/2024
35 995,49 € BCP HOLDING, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Február 2024
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov č. 0404/0002/24
0404/0002/24
0,00 € McCarter a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78349-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Bulko