Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0338/24
9013/0338/24
0,00 € Barbora Ondraščinová Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0339/24
9013/0339/24
0,00 € Ing. Sohaibullah Zarghoon Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0340/24
9013/0340/24
0,00 € Denis Minarovič Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0341/24
9013/0341/24
0,00 € Marcel Husár Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0342/24
9013/0342/24
0,00 € Patrik Zmitko Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0343/24
9013/0343/24
0,00 € Ing. Tatiana Holkovičová Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0344/24
9013/0344/24
0,00 € Bc. Peter Medrický Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva č. 9021/0002/24
9021/0002/24
250,00 € Laura Sovová Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 27/2324
9013/0326/24
1 020,00 € doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 30/2324
9013/0327/24
1 020,00 € Ing. Jana Samáková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 31/2324
9013/0328/24
1 020,00 € doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo, č. 0701/0022/24
0701/0022/24
0,00 € VOP Nováky, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 124/2324
9013/0345/24
420,00 € Ing. Michal Miloslav Uličný Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 125/2324
9013/0346/24
420,00 € Ing. Šimon Berta Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 126/2324
9013/0347/24
420,00 € Ing. Andrej Ürge Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 127/2324
9013/0348/24
420,00 € Ing. Matej Hanzalík Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79150-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oliver Schlett
22. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79151-1
121,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sofiia Serhiienko
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0036/24
0404/0036/24
0,00 € Biosynth s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0039/24
0404/0039/24
0,00 € Hitachi Zosen Inova Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave