Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva c. 34/2023 R-STU o nájme nebytových priestorov
0301/0234/23
3 035,96 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
30. Január 2024
Zmluva č. 2/2024
0101/0007/24
800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave TERMOCOM, spol. s r.o.
30. Január 2024
Zmluva č. 3/2024
0101/0008/24
800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie Horoklub Amater
30. Január 2024
Zmluva č. 4/2024
0101/0009/24
800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dušan Štefanovič
30. Január 2024
Zmluva č. 5/2024
0101/0010/24
680,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavol Hervay
30. Január 2024
Zmluva č. 6/2024
0101/0011/24
840,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marko Draškovič
30. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 19/2324
9013/0558/23
900,00 € Ing. Rastislav Bencel, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 18/2324
9013/0559/23
900,00 € Ing. Marek Galinski, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Január 2024
Zmluva o spolupráci - ZML - 2931
0401/0003/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saneca Pharmaceuticals a.s.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, č. 0301/0006/24
0301/0006/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oksana Kovbasiuk
29. Január 2024
Zmluva o odbere výsledkov výskumu č. 0201/0048/23
0201/0048/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ECPU, s.r.o.
29. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 263/2324
9013/0043/24
3 555,00 € Bc. Matúš Hazucha Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78085-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rodion Burmistrov
27. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78135-1
101,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nazar Bachynskiy
27. Január 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78132-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Esmaeil Jeihouni
26. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 308/2324
9013/0035/24
553,00 € Branislav Kurila Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 311/2324
9013/0036/24
553,00 € Georgy Salko Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 232/2324
9013/0037/24
3 218,00 € Jozef Mikuláš Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 65/2324
9013/0038/24
1 830,00 € Ing. Eva Guzikiewiczová Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 64/2324
9013/0039/24
2 060,00 € Juraj Molčan Slovenská technická univerzita v Bratislave