Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024, č. 0004/2024
9018/0001/24
Doplnená
96 230 822,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023, č. 0924/2022
9018/0001/23
Doplnená
84 291 571,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022, č. 0163/2022
9018/0002/22
Doplnená
69 084 230,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Apríl 2013
Zmluva o dielo - SO 105 pracoviská Materiálového Výskumu s laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál, č. zmluvy 27/2013
0600/0024/13
Doplnená
25 330 141,77 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Január 2015
Zmluva o dielo č. 13/26240220084/2014 - "Revitalizácia objektov FEI STU".
9001/0002/15
Doplnená
20 672 551,50 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2013
Rámcová dohoda č. 9099/0004/13 - "Výpočtová technika"
9099/0004/13
11 640 000,00 € TECTON, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2021
Zmluva o dielo č. 9001/0024/21
9001/0024/21_ACCORD
Doplnená
15 568 105,65 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie 2024-2025, č. 1/5100012325/2024-2025
9099/0003/23
Doplnená
10 000 000,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 009/2019/1.1.3/OPVaI/DP
9001/0029/19
Doplnená
9 920 068,90 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
9. September 2014
Zmluva o dielo č. MTF 96/2014
0601/0012/14
8 758 000,00 € IN VEST s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. November 2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie 2021-2023
9099/0004/20
Doplnená
8 316 000,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Jún 2014
Zmluva o dielo č. 14/26240220084/2014 - "Obnova obalového plášťa FCHPT STU".
9001/0045/14
Doplnená
7 879 000,00 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Jún 2021
Zmluva o dielo č. 9001/0023/21
9001/0023/21_ACCORD
Doplnená
11 175 085,73 € Metrostav Slovakia a.s.; ALTRON SK a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. December 2017
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie 2018 - 2020
9099/0026/17
7 200 000,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Máj 2021
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 086/2021/OPII/VA/PZ
0301/0054/21
Doplnená
6 353 865,34 € AerobTec, s.r.o.; MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.; Žilinská univerzita v Žiline Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 9001/0072/22
9001/0072/22_ACCORD
Doplnená
6 443 180,57 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 078/2021/OPII/VA
9001/0025/24
5 487 362,48 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
8. August 2014
Kúpna zmluva č. 40/26240220084/2014 - "Technická infraštruktúra pre High Resolution diagnostiku".
9001/0055/14
Doplnená
5 400 799,20 € JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2017
Zmluva o partnerstve, číslo zmluvy: 033/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0600/0046/17
4 878 041,58 € MASAM, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Január 2014
Koncesná zmluva o prevádzke stravovacej jednotky č. FEI STU 0301/0001/2014
0301/0001/14
4 500 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Delikanti, s. r. o.