Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78551-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktoriia Kryvko
24. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca spolu s jeho manželkou č. 9710/0026/24
9710/0026/24
420,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ferdinand Havelka, PhD. a Mgr. Anna Havelková
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva FCHPT STU č. 03/2024 R-STU
0402/0003/24
1 229,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OZ Zväz slovenských filatelistov
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0301/0052/24
0301/0052/24
5 000,00 € Gemini Troy, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č. 9708/0002/2024 (č. 13/2024 R-STU)
9708/0002/24
70 009,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0027/24
9710/0027/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Sárköziová
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 02/2023
9013/0092/24
1 300,00 € Olena Verenych Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 04/2023
9013/0160/24
1 300,00 € Alina Zapryvoda Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 09/2023
9013/0161/24
1 300,00 € Oleksandr Kovalchuk Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 11/2023
9013/0162/24
1 300,00 € Viktor Morozov Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 08/2023
9013/0163/24
1 426,00 € Anton Sazonov Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 09/2023
9013/0164/24
1 106,00 € Ihor Vasyliev Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme číslo: ABO - 164950/1/2024
0101/0029/24
271,32 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 97/2324
9013/0230/24
2 140,00 € Ing. Ladislav Kočkovič Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 22/2324
9013/0234/24
1 235,00 € Ing. Igor Wachter, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 20/2324
9013/0235/24
1 235,00 € doc. Ing. Peter Rantuch, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 21/2324
9013/0236/24
1 235,00 € prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Apríl 2024
Zmluva o realizácii akcie s názvom "Stavanie mája" č.9701/0009/2024
9701/0009/2024
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU
29. Apríl 2024
Zmluva č. 7/2024
0102/0009/24
752,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ján Dubovský
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0053/24
0301/0053/24
25 800,00 € mats, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave