Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2011
Kúpna zmluva č.1/711/2011
Kúpna zmluva č.1/711/2011
Doplnená
35 880,00 € Ing.Štefan Vosátko- ACKER Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Marec 2011
Kúpna zmluva č.2/761/2011
Kúpna zmluva č.2/761/2011
0,00 € Ľubica Podolcová - Ľubica Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2011
Zmluva č.03/2011
Zmluva č.03/2011
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Masarykova univerzita
23. Marec 2011
Kúpna zmluva č.9703/0003/11
KZ č.9703/0003/11
0,00 € Ing.Jozef Aresta Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2011
Kúpna zmluva č.9703/0005/11
KZč.9703/0005/11
0,00 € Ing.Jozef Aresta Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Marec 2011
Rámcová zml.pre hromad.cest.poist.
Rámcová zml.pre hromad.cest.poist.
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Apríl 2011
Darovacia zmluva 5/2011
5/2011
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Spojená škola v Brezne
14. Apríl 2011
Dod.č.1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
0,00 € Tri-Mi, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2011
Hromadná poistná zmluva č.20714511 o poistení liečebných nákladov v zahraničí
HPZ č.20714511
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2011
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č.16
Rámcová dohoda č.16
0,00 € Presentas, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva č.2/2011
LZ č.2/2011
0,00 € Doc.Ing.Katarína Bačová, PhD.,Prof.Ing.Ivan Gschwendt, DrSc.,Ing.Andrea Zuzulová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva č.3/2011
LZ 3/2011
0,00 € Doc.Ing.Martin Psotný, PhD., Ing.Ivana Véghová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva č.4/2011
LZ č.4/2011
0,00 € Ing.A.Hercegová PhD., RNDr.P.Tarapčík, CSc., Doc.Ing.K.Hroboňová, PhD.,Doc.Ing.J.Sádecká, PhD.,Doc.Ing.I.Špánik, PhD.,Doc.RNDr.M.Rievaj, PhD.,Ing.Ľ.Švorc,PhD.,Ing.A.Manová,PhD.,Ing.F.Čacho Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva 6/2011
LZ č.6/2011
0,00 € Doc.Ing.R.Koleňák, PhD.,Prof.Ing.K.Ulrich, PhD., Ing.M.Provazník Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva 7/2011
LZ č.7/2011
0,00 € Doc.Ing.P.Schreiber, CSc.,Doc.Ing.P.Važan, PhD.,Doc.Ing.P.Tanuška, PhD.,Ing.F.Miksa,PhD.,Ing.E.Nemlaha, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.9711/0001/11-mäsové výrobky pre študentské jedálne STU
Kúpna zmluva č.9711/0001/11
0,00 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Licenčná zmluva č.13/2011
LZ č.13/2011
0,00 € Doc.Ing.P.Fuchs, PhD., Ing.B.Lojko, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Apríl 2011
Licenčná zmluva č.11/2011
LZ č.11/2011
0,00 € Prof.RNDr.A.Kolesárová, CSc., Doc.RNDr.V.Baláž, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
Doplnená
0,00 € STU Scientific, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve na dodanie tovaru č.26220220056/10
Dod.č.1
0,00 € MERCI Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave