Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78153-2
216,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Diana Shchuka
14. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78152-2
219,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maryna Ilchuk
13. Február 2024
Kolektívna zmluva STU v Bratislave na rok 2024
KZ/2024/STU
0,00 € Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78151-2
228,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hanife Gül Özoğul
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78216-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yaroslav Nevzlin
13. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 73/2324
9013/0075/24
420,00 € Ing. Mgr. Anna Vargová Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 28/2324
9013/0076/24
975,00 € Natália Gurská, M.A. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 29/2324
9013/0077/24
975,00 € Ing. Martina Reháková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Licenčná zmluva RP-04/2024 na vydanie diela
9009/0002/24
102,00 € doc. Ing. Zora Mistríková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Licenčná zmluva 39/2023 na vydanie diela
9009/0004/24
54,00 € doc. Ing. Peter Šulek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0701/0008/24
0701/0008/24
0,00 € MEDIC LABOR, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78176-3
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Zajac
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78146-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Charikleia Gkrantouni
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78160-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Paul Rochaix
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78123-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiia Lutsevych
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78220-1
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Félix Dupont
13. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78208-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Gaétan Lecuyer
12. Február 2024
Darovacia zmluva č. 0835376/00CRZ
0701/0007/24
2 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Február 2024
Rámcová zmluva o spolupráci č. 0401/0007/24
0401/0007/24
0,00 € ASSYX spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Február 2024
Rámcová zmluva o spolupráci č. ZML-2930
0401/0009/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saneca Pharmaceuticals a.s.