Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78754-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Švec
6. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78753-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Ficka
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci č. 0501/0015/24
0501/0015/24
600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave DREVONA MARKET s.r.o.
5. Jún 2024
Memorandum o spolupráci č. 0501/0016/24
0501/0016/24
0,00 € Slovenské technické múzeum Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu FCHPT STU č. 0402/0005/24
0402/0005/24
1 687,92 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zsolt Tornyai
5. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78747-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dávid Štuller
5. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78750-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Gergely Görözdös
5. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 359/2324
9013/0311/24
560,00 € Radka Knezovičová Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78740-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tomáš Hruška
4. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78741-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Šimon Krupa
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 17/2023
9013/0272/24
1 890,00 € Živana Kljajić Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 23/2023
9013/0273/24
1 955,00 € Milos Knezevic Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 18/2023
9013/0274/24
1 890,00 € Elveldina Tatarević Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 19/2023
9013/0275/24
1 890,00 € Anja Dragojević Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 360/2324
9013/0299/24
560,00 € Dorota Krkošková Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 354/2324
9013/0300/24
560,00 € Bc. Lucia Krnčanová Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 358/2324
9013/0301/24
560,00 € Petr Dušek Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 387/2324
9013/0302/24
420,00 € Martin Tocik Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 49/2324
9013/0305/24
1 235,00 € Ing. Tomáš Kurák, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 29/2324
9013/0306/24
1 280,00 € doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer Slovenská technická univerzita v Bratislave