Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 91/2324
9013/0428/24
1 020,00 € prof. Ing. Roman Fekete, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 143/2324
9013/0429/24
420,00 € Ing. Eliška Kubišová Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0070/24
0301/0070/24
214 592,23 € San-Injekt s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o výskumnej spolupráci a partnerstve č. 0701/0024/24
0701/0024/24
7 080,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kistler Bratislava, s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise požiarnych uzáverov č. 0401/0055/24
0401/0055/24
0,00 € PASADEA INTERIORS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79535-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexandra Farkašová
10. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79719-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Samaš
10. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79720-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Boglárka Matusek
10. Júl 2024
Licenčná zmluva 10/2024 na vydanie diela č. 0401/0054/24
0401/0054/24
0,00 € doc. Ing. Milena Reháková, PhD.; doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Licenčná zmluva 09/2024 na vydanie diela č. 0401/0053/24
0401/0053/24
0,00 € Ing. Izakovič, PhD.; prof. Ing. Lukeš, DrSc.; doc. Ing. Kaliňáková, PhD.; Ing. Bolebruchová; Ing. Vasilkovová, PhD.; doc. Ing. Hájeková, PhD.; Ing. Veteška, PhD.; Ing. Kaliňák, PhD.; doc. Ing. Oravec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Júl 2024
Licenčná zmluva 08/2024 na vydanie diela č. 0401/0051/24
0401/0051/24
0,00 € doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.; doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; doc. Ing. Milena Reháková, PhD.; Ing. Katrína Kučíková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 137/2324
9013/0406/24
1 780,00 € Ing. Matej Barát Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 146/2324
9013/0407/24
1 675,00 € Ing. Emma Vinohradská Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 130/2324
9013/0408/24
2 307,00 € Filip Fečo Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 1/2425
9013/0409/24
3 553,00 € Ing. Frederika Kabátová Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 131/2324
9013/0410/24
2 613,00 € Bc. Erik Pavlišin Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 87/2324
9013/0411/24
1 235,00 € Agáta Hívešová Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 89/2324
9013/0412/24
1 235,00 € Mgr. Viltaré Platzner Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 88/2324
9013/0413/24
1 235,00 € prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 82/2022
9013/0335/24
1 395,00 € Olena Chernieva Slovenská technická univerzita v Bratislave