Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 24/13200/0072-ZOPZ
0600/0046/24
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 0202/0012/24
0202/0012/24
700,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Základná škola, Vazovova 4, Bratislava
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79411-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aliona Kasinskaya
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79396-1
121,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Tkáč
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79391-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nikoleta Posnarová
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79384-1
102,14 € Slovenská technická univerzita v Bratislave David Rudzan
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79427-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lucia Boldišová
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79426-1
113,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valerii Skryhun
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79425-1
107,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Šály
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79424-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrícia Guľašová
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79414-1
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Bojsa
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78912-2
101,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Karol Oplt
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79412-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marko Micherda
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79428-1
121,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ronald Vojtilla
28. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79429-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Hujavý
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 81/2022
9013/0331/24
1 020,00 € Svjetlana Jovičić Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 80/2022
9013/0330/24
1 020,00 € Vesna Radojčić Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 26/2023
9013/0333/24
1 020,00 € Jovana Đukić Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 27/2023
9013/0334/24
1 020,00 € Alexander Sandro Cvetković Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 393/2324
9013/0349/24
420,00 € Bc. Michal Lüley Slovenská technická univerzita v Bratislave