Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 339/2324
9013/0130/24
820,00 € Bc. Barbora Macášková Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 336/2324
9013/0131/24
820,00 € Tamara Kocianová Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby č.: 43240001
0201/0005/24
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78348-2
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Valko
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78363-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Natália Kociková
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78364-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sofia Pelčáková
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78409-2
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniel Hoksz
2. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78408-2
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mykhailo Riasnyi
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 321/2324
9013/0105/24
770,00 € Bc. Magdaléna Kupcová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 327/2324
9013/0106/24
820,00 € Barbora Gregová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 28/2022
9013/0107/24
2 160,00 € doc. Ing. Oleksii Yehorchenkov, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 326/2324
9013/0108/24
820,00 € Katarína Floreková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 330/2324
9013/0109/24
820,00 € Anastasiia Iurgasheva Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 324/2324
9013/0110/24
820,00 € Karyna Sutuhina Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 334/2324
9013/0111/24
820,00 € Tereza Senková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 81/2324
9013/0118/24
2 032,00 € Mgr. art. Jana Michálková Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 77/2324
9013/0119/24
1 569,00 € Ing. Olívia Dakošová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 82/2324
9013/0120/24
1 730,00 € Ing. arch. Matúš Kiaček Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 333/2324
9013/0112/24
820,00 € Jennifer Zsoldosová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 289/2324
9013/0546/23
3 527,00 € Bc. Lenka Škorupková Slovenská technická univerzita v Bratislave