Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 126/2324
9013/0347/24
420,00 € Ing. Andrej Ürge Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 127/2324
9013/0348/24
420,00 € Ing. Matej Hanzalík Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79150-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oliver Schlett
22. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79151-1
121,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sofiia Serhiienko
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0036/24
0404/0036/24
0,00 € Biosynth s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0039/24
0404/0039/24
0,00 € Hitachi Zosen Inova Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0043/24
0404/0043/24
0,00 € Centrum výskumu a vývoja, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0048/24
0404/0048/24
0,00 € Chemický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0049/24
0404/0049/24
0,00 € MIKROCHEM spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0050/24
0404/0050/24
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0051/24
0404/0051/24
0,00 € Bratislavský Meštiansky Pivovar s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0052/24
0404/0052/24
0,00 € Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0053/24
0404/0053/24
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0054/24
0404/0054/24
0,00 € PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0055/24
0404/0055/24
0,00 € GASTRO, spol. s r.o. Michalovce Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0056/24
0404/0056/24
0,00 € KONDOR EU, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0057/24
0404/0057/24
0,00 € Eduard Pribul PEKÁREŇ - POTRAVINY Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0058/24
0404/0058/24
0,00 € Ústav analytické chémie AVČR, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 9711/0001/2024 na dodanie potravín
9711/0001/2024
14 756,38 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Memorandum o spolupráci č. 0301/0067/24
0301/0067/24
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave