Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0007/2024
9701/0007/2024
16 438,06 € QUAZAR SK s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí Služby č. 9701/0005/2024
9701/0005/2024
11 064,00 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78479-3
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samwel Ongeri Ondiere
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78483-2
101,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Uliana Afonina
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78522-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Illia Skorbach
22. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78515-3
219,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sarah Amanjol
22. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 0501/0009/24
0501/0009/24
3 180,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave SlavCon, o.z.
22. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78519-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rand Ibrahim
22. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78209-2
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tomáš Krajčík
21. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78482-2
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maksym Monastyrnyi
21. Marec 2024
Sublicenčná zmluva č. 9001/0021/24
9001/0021/24
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 92/2324
9013/0155/24
420,00 € Ing. Jozef Olašák Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 94/2324
9013/0156/24
420,00 € Ing. Ľubomír Adamec Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 86/2324
9013/0157/24
2 900,00 € Ing. arch. Lujza Hostačná Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 95/2324
9013/0158/24
1 730,00 € Ing. arch. Lívia Búliková Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/24
9099/0001/24
600 000,00 € Trend hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 13/2324
9013/0159/24
995,00 € doc. Ing. Peter Križan, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78517-1
96,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Findrich
20. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0006/24
0201/0006/24
500,00 € HANTEK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 30000161
0201/0007/24
1 056,00 € Linde Gas s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave