Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0025/24
9710/0025/24
154,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
9. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca spolu s jeho manželkou č. 9710/0023/24
9710/0023/24
380,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Martin Marton, Mgr. art. Veronika Martonová
16. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0004/24
0404/0004/24
0,00 € Duslo, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
71240-4
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Marosi
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
73192-5
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adrián Sýkora
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78555-1
108,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saeid Hassankhani Dolatabadi
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0701/0014/24
0701/0014/24
1 680,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aricoma Systems s.r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0701/0015/24
0701/0015/24
1 680,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aricoma Systems s.r.o.
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 15/2324
9013/0215/24
1 200,00 € doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 16/2324
9013/0216/24
1 200,00 € doc. Ing. Peter Janiga, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na stáž číslo: 101/2324
9013/0217/24
3 099,00 € Ing. Richard Skýpala Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva RP-05/2024 na vydanie diela
9009/0010/24
132,80 € doc. Mgr. Peter Guba, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva RP-07/2024 na vydanie diela
9009/0011/24
132,80 € Ing. Matej Medľa, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0041/24
0301/0041/24
4 091,52 € WIBORG s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0042/24
0301/0042/24
2 820,00 € P + K s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0043/24
0301/0043/24
6 131,04 € FLOOR KONZULT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0301/0044/24
0301/0044/24
6 649,20 € Ivan Pridala Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Zmluva č. 0701/0013/24
0701/0013/24
912,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ASO VENDING s.r.o.
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0201/0013/24
0201/0013/24
400,00 € Nadácia HERN Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva, MTF STU č. 31/2024
0600/0025/24
0,00 € doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.; Ing. Róbert Sobota, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave