Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78199-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miloš Benč
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78352-2
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Farkaš
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78159-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jan Gutberlet
27. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
71240-3
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Marosi
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78357-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Flamík
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78358-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Sedláček
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78359-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Šugár
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78372-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Evangelos Leivadiotis
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0025/24
0301/0025/24
98 723,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.
23. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 9704/0002/24
9704/0002/24
478,78 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Eva Benková
23. Február 2024
Memorandum o porozumení č. 9012/0004/24
9012/0004/24
0,00 € Framatome Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri bezodplatnom užívaní športovísk, MTF STU č. 20/2024
0600/0018/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Plavecký klub STU Trnava
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0005/24
9710/0005/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Pálka
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78351-1
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rustam Radzhabov
23. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78354-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Varáček
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 72/2324
9013/0082/24
1 362,00 € Ing. Michal Dzuriš Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 71/2324
9013/0083/24
1 362,00 € Ing. Jakub Krchnák Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 31/2324
9013/0087/24
1 115,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 78/2324
9013/0089/24
1 780,00 € Ing. Peter Nižňan Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78292-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Francisca Daniela Ferreira Félix