Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 0301/0066/24
0301/0066/24
298 537,20 € TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79109-1
107,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jozef Bezák
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79111-1
109,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Bédy
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79112-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniel Chomanič
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79114-1
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marian Mirko Dudaško
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79116-1
121,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dušan Hanák
21. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
79120-1
127,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Kručay
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0059/24
0404/0059/24
0,00 € PEREVOZKA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0060/24
0404/0060/24
0,00 € liqoil-pharm s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0061/24
0404/0061/24
0,00 € Polycasa Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0062/24
0404/0062/24
0,00 € Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0063/24
0404/0063/24
0,00 € two s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0064/24
0404/0064/24
0,00 € iO ELEKTRO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0065/24
0404/0065/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0066/24
0404/0066/24
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0067/24
0404/0067/24
0,00 € Chemický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0068/24
0404/0068/24
0,00 € Trend Technologies Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0069/24
0404/0069/24
0,00 € Medirex, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0072/24
0404/0072/24
0,00 € Mondi SCP, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0076/24
0404/0076/24
0,00 € KERAMTECH s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave