Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0501/0010/24
0501/0010/24
1 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Čerstvé Ovocie, n.o.
8. Apríl 2024
Licenčná zmluva RP-09/2024 na vydanie diela
9009/0012/24
305,60 € prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci č. 0301/0039/24
0301/0039/24
0,00 € ON Semiconductor Slovakia a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0003/24
0404/0003/24
0,00 € Teva Czech Industries s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 03_2024
0502/0001/24
2 112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Harmónia života, n.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 20240404
0502/0002/24
2 112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave REA Tatry, s.r.o.
6. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78534-2
238,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adela Zambojová
5. Apríl 2024
Zmluva o spoluvlastníctve technického riešenia č. 9001/0024/24
9001/0024/24
0,00 € Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi č. 0301/0038/24
0301/0038/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hanna Nesvit
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 0401/0026/24
0401/0026/24
8 400,00 € Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 0301/0015/24
0301/0015/24
0,00 € ENAHOST s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 96/2324
9013/0173/24
1 780,00 € Ing. Peter Nižňan Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 14/2324
9013/0174/24
780,00 € doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Licenčná zmluva RP-03/2024 na vydanie diela
9009/0008/24
102,00 € Ing. Kristína Zabáková Vráblová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Apríl 2024
Licenčná zmluva RP-08/2024 na vydanie diela
9009/0009/24
305,60 € doc. Ing. Pavel Izák, PhD., DSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č. BA23/009/2024
0301/0028/24
0,00 € INFOCAR, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0170/24
9013/0170/24
0,00 € Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbès Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 77-2024
9004/0001/24
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0014/24
9710/0014/24
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Emília Sochová
4. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0020/24
9710/0020/24
134,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Peter Letavaj, PhD.