Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dohoda o cestovných náhradách
3283/2021
0,00 € Terézia Říhová Technická univerzita vo Zvolene
18. Apríl 2024
Dohoda o cestovných náhradách
3438/2024
0,00 € Anastasiia Tsihvintseva Technická univerzita vo Zvolene
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3217/2024
0,00 € Sodor s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
83/2024
0,00 € LESAX Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
115/2024
0,00 € LESY SR š.p., OZ Poľana Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
156/2024
0,00 € Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
164/2024
0,00 € LESOTUR s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
183/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Gemer Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
186/2024
0,00 € Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesov Planina Plešivec Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
192/2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
204/2024
0,00 € Obecné lesy Ľubietová spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
206/2024
0,00 € Spolok bývalých urbárnikov Brusno, p.s. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
224/2024
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
231/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Podunajsko Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
241/2024
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Šuňava skupina Filice Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
1757/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
153/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Východ Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
157/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Šariš Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
158/2024
0,00 € Ing. Marian Vlnieška Technická univerzita vo Zvolene
17. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
181/2024
0,00 € Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene