Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5011/2023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
21. Júl 2023
Rámcová zmluva o ubytovaní
R-5155/2023
0,00 € Slavia Production System a. s. Dúbravy Technická univerzita vo Zvolene
21. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
R-5155/2023-1
0,00 € Bc. Rastislav Jurák Technická univerzita vo Zvolene
21. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní
R-5155/2023-2
0,00 € Ing. Pilát Patrik Technická univerzita vo Zvolene
20. Júl 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233077
R-5594/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
18. Júl 2023
Zmluva o dielo
R-5244/2023
208 581,22 € TS Construct, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5037/2023
0,00 € BOZPO, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5040/2023
0,00 € Okresný úrad Rimavská Sobota Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5006/2023
0,00 € Okresný úrad Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5005/2023
0,00 € Správa CHKO Strážovské vrchy Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5050/2023
0,00 € Gardn, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5001/2023
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5038/2023
0,00 € Centrum environmentálnych aktivít Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Rámcová dohoda
R-5220/2023
3 739,98 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Júl 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233068
R-5492/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233078
R-5493/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. Júl 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233065
R-5433/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. Júl 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233066
R-5434/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
14. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-3921/2023
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Technická univerzita vo Zvolene
14. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5003/2023
0,00 € Okresný úrad Malacky Technická univerzita vo Zvolene