Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Blezkozvod hlavnej budovy TUZVO po odstránení havárie obkladu a slnolamov
R-10915/2023/OIP
155 246,18 € Valtec spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
15. December 2023
Zmluva o dielo Systematický monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) na území Užanského národného parku
R-10419/2023
0,00 € Verejná únia Svetový fond na ochranu prírody Ukrajina Technická univerzita vo Zvolene
14. December 2023
Servisná zmluva
R-3474/2023
0,00 € ITERSOFT SK, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9781/2023
0,00 € LKT, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9780/2023
0,00 € GRD s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9779/20239
0,00 € GRD s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9778/2023
0,00 € mraas, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
R-10858/2023
0,00 € VUJE, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluiva o prevode práva na riešenie
R-10683/2023
0,00 € Martina Hatalová Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
R--10682/2023
0,00 € Monika Koišová Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
R-10098/2023
0,00 € Centrum vedecko- technických informácií SR Technická univerzita vo Zvolene
7. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233207
R-10942/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
7. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233208
R-10943/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
7. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233209
R-10973/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik JASE, spol. s r.o.
6. December 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10881/2023
0,00 € Bc. Michal Mitz Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní č. 12165/2017
R-10677/2023
0,00 € Elena Tanečková Technická univerzita vo Zvolene
6. December 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
R-9986/2023/R RP
0,00 € Adam Jambrich Technická univerzita vo Zvolene
5. December 2023
Zmluva o dielo
R-10610/2023
0,00 € STAVING PROJEKT s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233202
R-10829/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. December 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233203
R-10830/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.