Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243380
3228/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243381
3230/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243382
3232/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243383
3233/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243385
3234/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243386
3235/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243387
3236/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243377
3266/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NARIM s.r.o.
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-159/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
160/2024
0,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
187/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Východ Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
191/2024
0,00 € Urbár Trstená pozem. spol. Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
195/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
209/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
217/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
218/2024
0,00 € Decurio s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
222/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Tribeč Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
232/2024
0,00 € Lesy SR š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
233/2024
0,00 € LESY SR š. p., organizačná zložka OZ Sever Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
235/2024
0,00 € LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Považie Technická univerzita vo Zvolene