Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
R-10348/2023
0,00 € Matúš Hric Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10438/2023
0,00 € Bc. Tamara Filová Technická univerzita vo Zvolene
22. November 2023
Kúpno-predajná zmluva o predaji steňaťa s preukazom pôvodu
R-10338/2023
0,00 € Piotr Rakoczy Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
22. November 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233194
R-10497/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik MIR-BUD Tarcica Liściasta Sp. z o.o.
20. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-9983/2023
0,00 € Ing. Alena Parničanová Technická univerzita vo Zvolene
20. November 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233193
R-10394/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
15. November 2023
Kúpna zmluva
R-6085/2023
1 200,00 € Technická univerzita vo Zvolene Peter Florianc
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-22-0025
R-10273/2023
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
15. November 2023
Zmluva o dielo
R-9953/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Drňa- Hostice, pozemkové spoločenstvo
15. November 2023
Memorandum o spolupráci
R-10207/2023
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Technická univerzita vo Zvolene
13. November 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii:Výskum optimálnej obnovy fasády TUZVO- vzorka 2
R-10102/2023/OIP
0,00 € Karol Bugyi Technická univerzita vo Zvolene
13. November 2023
Zmluva o spolupráci
R-10090/2023
0,00 € Karpatská nadácia Technická univerzita vo Zvolene
3. November 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233186
R-10112/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
2. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10023/2023
0,00 € Ing. Bc. Patrícia Krausová Technická univerzita vo Zvolene
2. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10031/2023
0,00 € Bc. Matek Slašťan Technická univerzita vo Zvolene
2. November 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-10032/2023
0,00 € Ján Kyzúr, Bc. Technická univerzita vo Zvolene
2. November 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233180
R-10085/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
30. Október 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233185
R-10021/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o.
26. Október 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
R-9826/2023
0,00 € PREMIUM Insurane Company Limited , konajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu Technická univerzita vo Zvolene
26. Október 2023
Rámcová zmlua o spolupráci
R-9454/2023
0,00 € Valtec spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene