Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
ACADEMIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT
R-4214/2023
0,00 € Ukrainian National Forestry University (UNFU) Technická univerzita vo Zvolene
6. Júl 2023
Kúpna zmluva č.13/2023
R-5156/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik GREENROAD SK, s.r.o.
6. Júl 2023
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác na akcii: Redesing stravovacej časti jedálne a banketky na internáte TUZVO Bariny
R-4859/2023/(OIP
0,00 € TS Construct, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby ( servis) na kamerový systém Mesta Zvolen
R-3692/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mesto Zvolen
4. Júl 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumnetácie na realizáciu stavby s názvom: Obnova budovy Študentského domova Ľ. Štúra TU vo Zvolene
R-4840/2023
0,00 € AKP DEVELOP s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
R-3228/2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Technická univerzita vo Zvolene
28. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
R-3518/2023
0,00 € Mesto Zvolen Technická univerzita vo Zvolene
28. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233046
R-4946/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
27. Jún 2023
PARTNERSHIP AGREEMENT
R-4581/2023
0,00 € Mendel University in Brno, WWF Poland , WWF Slovakia , Wordl Widlife Fund Nature Hungary, Buuk National Park Directorate a spol, Technická univerzita vo Zvolene
26. Jún 2023
Rámcová dohoda
R-4408/2023
3 491,84 € CHRIEN , spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
26. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233019
R-4846/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.
26. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233044
R-4847/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233045
R-4768/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233042
R-4769/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233043
R-4770/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233048
R-4771/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BRUSTER s.r.o.
21. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233037
R-4764/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
21. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233039
R-4765/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
21. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233040
R-4766/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
21. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233041
R-4767/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.