Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2011
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
R-1634/2011
0,00 € Ministerstvo obrany SR Technická univerzita vo Zvolene
17. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
R-8076/2010-345/2010
0,00 € OMOSS spol.s.r.o. TUZVO
3. Marec 2011
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
R-1097/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Veronika Ďuriančíková
14. Marec 2011
Dohoda o ukončení zmluvnho vzťahu podľa Servisnej zmluvy
R-2466/2011
0,00 € Mendelova univerzita v Brne ( MENDELU ) Technická univerzita vo Zvolene
16. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
R-2666/2011/179/2011/KLŤM
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
16. Marec 2011
Licenčná zmluva o súhlase na použitie účelových digitálnych farebných ortofotomáp
R-1810/2011
0,00 € Geodis Slovakia, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
R-1884/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Štátny pedagogický ústav
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
54/2011-220
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica Odštepný závod KRIVÁŇ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
11/VO/2011
0,00 € Peter HANUŠKA Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
10/VO/2011
0,00 € Jaroslav VILHANČEK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
9/VO/2011
0,00 € Jaroslav KUZMA Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
8/VO/2011
0,00 € Jozef BALÁŽ st. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
7/VO/2011
0,00 € Pavol KOPÁLEK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
6/VO/2011
0,00 € Miroslav VESELÝ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
5/VO/2011
0,00 € Ján ŠIMO Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
4/VO/2011
0,00 € Štefan ŠIMO Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
3/VO/2011
0,00 € Pavol HOLUBČÍK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
2/VO/2011
0,00 € Milan ROJÍK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
1/VO/2011
0,00 € Jozef REPKA Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ-1/2011
0,00 € FARLES, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik